ID

AGRDK030102760002 Forskningsaktivitet

Title

Introduktion af klimaegnede provenienser af vedplanter til Færøerne og opbygning af arboret i Torshavn. = Introduction of climatically matching origins of lignoses to the Faroe Isles and establishment of an arboretum in Torshavn, 62 N.

Project manager/staff

Leivsson,-T.; Søndergaard,-P.; Ødum,-S.

Performing organization

Institut for Botanik, Dendrologi og Forstgenetik. Arboretet (Department of Botany, Dendrology and Forest Genetics. Arboretum.) Kirkegårdsvej 3A, DK-2970 Hørsholm

Project no.

0002

Duration

760000

Abstract

Collection, establishment and evaluation of provenances/origins from phytogeographically corresponding regions (primarily cool oceanic forest zones of the Southern Hemisphere and Alaska). Screening of plant material for application in horticulture, shelterbelts and forestry. A comprehensive collection of plant material originating from a joint Nordic expedition to Chile and Tierra del Fuego 1992 is being prepared for planting. Various species of Rhododendron from wild populations, in particular South East Asia, are being selected for planting in the arboretum in Torshavn.

Supplier

National AGREP Focal Point

Updated

19960809ID

AGRDK030102920001 Forskningsaktivitet

Title

Rhododendronsamling i Jægerspris Slotspark. = A collection of Rhododendron in the Jægerspris Castle Garden.

Project manager/staff

Søndergaard,-P.; Sættem,-N.; Hansen,-P.B.; Byrgesen,-O.

Performing organization

Institut for Botanik, Dendrologi og Forstgenetik. Arboretet (Department of Botany, Dendrology and Forest Genetics. Arboretum.) Kirkegårdsvej 3A, DK-2970 Hørsholm

Project no.

0001

Duration

920000

Abstract

Formålet er at opbygge en artssamling af Rhododendron som kan supplere Arboretets samling og inddrages i Arboretets forskning indenfor slægten Rhododendron. The aim is to establish a species collection of Rhododendron, which can be a supplement to the collection at the Hørsholm Arboretum and which can serve as a basis for research in the genus.

Supplier

National AGREP Focal Point

Updated

19960809ID

AGRDK030102880003 Forskningsaktivitet

Title

Artssamling af Rhododendron. = A species collection of Rhododendron.

Project manager/staff

Søndergaard,-P.

Performing organization

Institut for Botanik, Dendrologi og Forstgenetik. Arboretet (Department of Botany, Dendrology and Forest Genetics. Arboretum.) Kirkegårdsvej 3A, DK-2970 Hørsholm

Project no.

0003

Duration

880000

Abstract

Formålet er at opbygge en samling med en så komplet repræsentation som muligt indenfor slægten Rhododendron. Samlingen skal danne grundlag for genetiske, taxonomiske og udviklingshistoriske studier indenfor slægten og for selektion af materiale til dyrkning i danske haver. The aim is to establish a representative collection of Rhododendron species, which can be used for research in taxonomy, genetics and evolution of the genus Rhododendron, and particularly the subsections Taliensia, Rhododendron and Caroliniana.

Supplier

National AGREP Focal Point

Updated

19960809