Danish Logo


Rhododendron glaucophyllum ssp. tubiforme R. glischroides Til G R. glaucophyllum

Rhododendron glaucophyllum ssp. tubiforme

 R. glaucophyllum ssp. tubiforme at Glendoick. Foto: H. Eiberg
R. glaucophyllum ssp. tubiforme i Glendoick. Foto: H. Eiberg

 R. glaucophyllum ssp. tubiforme at Glenarn. Foto: H. Eiberg
R. glaucophyllum ssp. tubiforme i Glenarn. Bemærk stigma med vorter. Foto: H. Eiberg

 R. glaucophyllum ssp. tubiforme at JC Birck. Foto: JC Birck
R. glaucophyllum ssp. tubiforme hos JC Birck. Foto: JC. Birck


H. Eiberg

R. glaucophyllum ssp. tubiforme

Denne variant adskiller sig fra ssp. glaucophyllum med sine mere rørformede blomster og med den lange griffel. Vildtvoksende i Ø Bhutan, V Arunachal Pradesh og SØ Tibet. Denne variant er langt mindre udbredt end ssp. glaucophyllum. H. Eiberg

D. Genbank
RBGE Herbarium