Danish Logo


Rhododendron siderophyllum aff. R. sikangense Til S R. sidereum

Rhododendron siderophyllum aff.

 R. siderophyllum at Muli, Sichuan. Foto: Finn Bertelsen
R. siderophyllum fra Muli i Sichuan. Foto: Finn Bertelsen

 R. siderophyllum at Muli, Sichuan. Foto: Finn Bertelsen
R. siderophyllum fra Muli i Sichuan. Foto: Finn Bertelsen

 R. siderophyllum at Muli, Sichuan. Foto: Finn Bertelsen
R. siderophyllum fra Muli i Sichuan. Foto: Finn Bertelsen

 R. siderophyllum at Muli, Sichuan. Foto: Finn Bertelsen
R. siderophyllum, bægeret, fra Muli i Sichuan. Foto: Finn Bertelsen

 R. siderophyllum at Muli, Sichuan. Foto: Finn Bertelsen
R. siderophyllum, frugtknude, fra Muli i Sichuan. Foto: Finn Bertelsen

 R. siderophyllum at Muli, Sichuan. Foto: Finn Bertelsen
R. siderophyllum, bladoverside, fra Muli i Sichuan. Foto: Finn Bertelsen

 R. siderophyllum at Muli, Sichuan. Foto: Finn Bertelsen
R. siderophyllum, bladunderside, fra Muli i Sichuan. Foto: Finn Bertelsen

 R. siderophyllum at Muli, Sichuan. Foto: Finn Bertelsen
R. siderophyllum, støvdragere, blomsterstilk, fra Muli i Sichuan. Foto: Finn Bertelsen

R. siderophyllum aff. (Triflora) Busk op til 1-7 m.Stedsegrøn opret busk. Hårdførhed ukendt. Unge skud rødlige, stilket skællede og fint hårede. Blade mørkegrønne, blanke, elliptiske, let aromatiske, til 65 x 26 mm. Bladspids but afrundet med mucro. Blad basis afrundet til but. Bladoverside skællet, adskilt 1 -3 x diam. Bladunderside grågrøn, tæt skællet 0,5-2 x diam. Bladstilk 5 - 8 mm, let skællet. Blomsterknopper terminale, 1-4. Blomsterstand med 2 - 4 blomster. Blomsterstilk 26 - 29 mm, fint håret og spredt skællet. Bæger ca. 0,9 mm med svagt udviklede flige, skællet og med få lange hår langs randen. Kronen med 5 tungeformede læber, bredt tragtformet, 30 mm bred, 15 mm dyb, rent hvid, med enkelte spredte skæl på yder- og indersiden. Lidt fin behåring på indersiden. Frugtknuden tæt skællet og længdefuret, ca. 4 mm, mod griffel en håret overgangszone. Støvdragere 10, hvide, med basale fine og tætte kirtelhår. Griffel lige, glat, ikke indsænket i frugtknuden, 20 - 22 mm, med let hævet, skiveformet, støvfang. Kapsel 4-5 mm, skællet, længdefuret. Frø uden vinger, med små svævevedhæng, 1,1 - 1,3 mm. Lokalitet: Et pas ca. 60 km syd for Muli), Sichuan, Kina; højde 3125 m. Bemærkninger: Blomsterstilke (tørre) på de indsamlede kapsler måler 8 - 11mm og er derved i overensstemmelse med artsbeskrivelsen i Flora of China (0,3 - 1,3 cm). Det beskrevne eksemplar er drevet frem i svagt kunstlys. De observerede lange blomsterstilke betinger at eksemplaret alene kan henføres til R. siderophyllum aff. Finn Bertelsen, (www.aixingarden.dk)

Flora of China
RBGE herbarium. R. siderophyllum
10076 RBGE Herbarium; ioanthum
10080 RBGE Herbarium; jahandiezii
10077 RBGE Herbarium; leucandrum
10078 RBGE Herbarium; rubro-punctatum
10030 RBGE Herbarium; seguinii
10219 RBGE Herbarium; squarrosum
Finn Bertelsen
Evergreen, upright scrub. Hardiness unknown. Young shoots reddish, stipitate scaly and with tiny hairs. Leaves dark green, shiny, elliptical, slightly aromatic, to 65 x 26 mm. Apex acute obtuse to obtuse with mucro. Base rounded to obtuse. Adaxial side with scales 1 - 3 x the diameter apart. Abaxial side grey green, densely scaly, scales 0.5 -2 x the diameter apart. Petiole 5 - 8 mm, slightly lepidote. Flower buds terminal, 1-4. Inflorescens with 2 - 4 flowers. Pedicel 26 - 29 mm, with fine hairy cover (c. 60 micrs.) and with scattered scales. Calyx c. 0.9 mm, with poorly developed lobes, scaly and with a few, long, marginal hairs. Corolla with 5 lingulate lobes, widely funnel-shaped, c. 30 mm wide, c. 15 mm long, white, with a few scales on the inner and outer side. Some fine hairs on the inside. Ovary densely scaly, with longitudinal furrows, with a hairy transition zone towards the style, c. 4 mm. Stamens 10, white, unequal in length, with proximal fine, dense glandular hairs. Style straight, glabrous, not depressed into the ovary, 20 - 22 mm, with slightly swollen, disc-shaped stigma. Capsule scaly, 4 -5 mm, with longitudinal furrows. Seeds without wings, with small floating sacs, 1.1 - 1.3 mm. Locality: A pass c. 60 km south of Muli, Sichuan, China. Altitude: 3125 m. Remarks: Pedicels on the collected dry, capsules measure 8 - 11 mm and are therefore in accordance with the species description in Flora of China (= 0.3 - 1.3 cm). The above specimen has been raised in artificial light. Due to the long pedicels observed it can only be referred to as R. siderophyllum aff.