Kære Planteven, I 1976 gennemførte den Nordiske Arboret komite en planteindsamlingsekspedition
til Japan og Korea. Fra ekspeditionen bragte de et stort antal frøpartier og planter i form af
såvel stiklinger og små planter med tilbage med henblik på at teste om disse var egnede til
haver og parker under Skandinaviske forhold. I alt blev der hjembragt 972 partier fra Japan og
772 partier fra Korea som blev fordelt til de Nordiske Arboreter. Det lykkedes i de fleste
tilfælde at få frøet til at spire og stiklingerne til at slå rod. En del af planterne blev
udplantet i Arboretet i Hørsholm, hvor der i dag står én eller flere planter fra 262 af partierne
fra Japan og 231 af partierne fra Korea.En del af materialet blev sendt til forskellige steder
i Danmark og nabolande for at blive testet og for at berige og skabe varierede haver og parker.
For at øge vores viden om hvordan indsamlingsekspeditioner kan gøres bedre, forsøger vi nu at
lave en grundig evaluering af hvad der er sket med de planter der blev introduceret i Danmark
og Skandinavien. Hvordan har overlevelsen været? Har nogle af dem fundet vej til kommerciel
udnyttelse og gavnet dansk planteskolehandel (selv i lille skala)? Er nogle af planterne
blevet populære blandt bestemte grupper af planteelskere (som f.eks. Rhododendronforeningen i
Danmark)? I følge vores optegnelser har du på et tidspunkt modtaget nogle af planterne fra
ekspeditionen (se vedlagte liste). Læg mærke til at hvert planteparti har et associeret
Hørsholm planteparti nummer. Dette nummer er nøglen til at identificere nøjagtigt hvilket
materiale der er tale om, og hvor det kommer fra. I de gode gamle dage blev året hvor planten
blev registreret i planteskolen angivet til sidst i plantepartinummeret. For eksempel som
321-1977, eller i forkortet form som 321-77.  I dag sætter vi året først fordi det er lettere
at arbejde med i computerprogrammerne. F.eks. vil 321-1997 i dag stå som 1977.0321.  Vi vil
være taknemmelige hvis du har mulighed for at kontrollere om nogle af de tilsendte planter
stadig eksisterer i din samling, og skrive til os hvor mange fra hvert planteparti der stadig
er levende (hvis nogen). Det har også stor interesse hvis du kan oplyse at ingen af planterne
længere eksisterer. Vi vil også meget gerne vide, hvis du ikke længere ved om du har planterne.
I den næstsidste kolonne af listen er der mulighed for at notere hvor mange af planterne
fra hvert planteparti der stadig eksisterer. Alternativt, vil vi bede dig om at skrive
følgende koder:  0:  hvis der ikke er nogen planter tilbageU: hvis du ikke kan afgøre om
de stadig eksisterer R: hvis planterne var sunde, men er blevet flyttet, eller sendt til
et andet sted eller bare fjernet.  Hvis du har tid og lyst, vil det endvidere være til stor
nytte hvis du for de identificerede plantepartier i den sidste kolonne anfører følgende:0:
hvis alle planter er døde1: hvis planterne er næsten døde2: hvis mere end halvdelen af
planteren er stærkt skadede, eller har ringe vækst3: hvis mere end halvdelen af planterne
er ubeskadigede og sunde4: Hvis alle planterne er helt sunde og ikke viser skader af nogen
art. Hvis du ønsker mere information om planterne som du har modtaget fra os, som f.eks.
hvor de nøjagtigt er indsamlet eller spørgsmål i forbindelse med denne opgørelse, er du
naturligvis mere end velkommen til at henvende dig til os. Vores optegnelser af hvor
planterne er sendt hen er desværre ikke helt komplette. Der er tabt nogle informationer i
årene siden ekspeditionen. Måske kan du overraske os med information om planter fra
ekspeditionerne som ikke er opført på listen. Vi søger således mere information om følgende
partier af planter med Hørshom Arboretnumrene:
Japan:     1976.0326 til 1976.0394 & 1976.0783 samt 1977.0367 til 1977.0887
Korea      1977.0001 til 1977.0024; 1977.0047 til 1977.0366; 1977.0909 til 1977.1177 og                              1977.1347 til 1977.1500 Tak for din hjælp til den danske havedyrkning og den dendrologiske forskning.    Med venlig hilsen   Jerry W. LeverenzJerry W. Leverenz


 Exel file

Arboretum
Royal Veterinary and Agricultural Univ.
Kirkegårdsvej 3A
DK-2970 Hørsholm
Denmark
e-mail:     jwl@kvl.dk
TEL:       (+45) 3528 1632
FAX:       (+45) 3528 1511
Mobil:     (+45) 3066  3477