Danish Logo

indeks Home .indeks. Menu Rhododendronslægtens kendetegn

September 2001

Rhododendronslægtens kendetegn

Af Hans Eiberg

Rhododendronslægtens stamtræ.

Her ses rækkefølgen på de forskellige inddelinger såsom orden, familie mm.Rhododendronslægten der hører til Ericales (Orden), som igen hører til Helkronede (Underklassen)

som igen hører til Tokimbladede (Klasse) osv.

Varianter kan evt opdeles i Forma og igen videre til den mindste enhed, Klonen.I det følgende vil jeg nævne nogle af de vigtigste kendetegn, der kan anvendes til at opdele

Lyngordenen i familier, slægter, sektioner mm. Og hvilke kendetegn der adskiller Rhododendron

fra de andre plantegrupper.
Lyngordenen EricalesFællestræk: Regelmæssige blomster, udelte blade, ingen akselblade, støvdragere fæstnet på blomsterbunden.Familier: Fjeldpryd, Kiwi, Konvalbusk, Lyng, Vintergrøn, mm.Variationer: For det meste har planterne i denne orden: 4-5 tallige blomster, undersædige

kroner, skruestillede og stedsegrønne blade, sammenvoksede kroner, støvdragerne siddende i 2

kranse og støvknapperne har 2 horn.
Lyngfamilien EricaceaeFællestræk: Støvknapperne åbner sig ved små huller i toppen, 1 griffel der er undersædig og de er halvbuske eller træer.Slægter: Gaultheria, Irsk lyng, Kalmia, Klokkelyng, Lyng, Melbærris, Rhododendron, Rosmarinlyng, Pieris mm.Variationer: For det meste har blomsterne sammenvokset krone, nikkende blomster der er

stedsegrønne og de er knyttet til surbund.Kendetegn for Lyngfamilien excl. Rhododendron... Rhododendron
Støvdragere: 4-8 Støvdragere: 5-10
Blade sidder modsat Blade sidder spredte
Bladene tandede Bladene helrandede*
Kronen kortere end bægeret Kronen længere end bægeret
Frugten et bær eller stenfrugt Frugten en kapsel
Kapslen rumdelt Kapslen skillevægsdelt
Blomsterne nikkende Blomsterne oprette **
Kronen delt Kronen sammenvokset *
Blomsterstilk med forblade Blomsterstilk uden forblade *
Støvknap med aflang pore Støvknap med rund pore
Støvknap med horn Støvknap uden horn
Bægeret frit Bægeret sammenvokset *
Kronen ikke affaldende Kronen falder af efter blomstring


* undtagen R.camtschaticum. ** undtagen R. cinnabarinum
Rhododendronslægten RhododendronFællestræk: Se foregående skema:Underslægter: Azaleastrum, Candidastrum, Hymenanthes, Pentanthera, Rhododendron, Tsutsusi Mumeazalea.

Variationer der kan anvendes til opdeling i underslægter: (NB dette er ingen nøgle!)Blomsterknoppers placering i klaser for enden

af årsskuddet

Fleste arter

Blomsterknoppers placering i bladhjørnerne Candidastrum ( R.albiflorum)
Blomster og blade i samme knop F.eks. R.reticulatum
Planter med skæl Rhododendron (Lepidoter)
Frøets form er trådformet Epiphytter (Vireya)
Bladet er indrullet i knoppen Lepidoter
Blade er tilbagerullet i knoppen Elepidoter
Frugtknuden ikke stivhåret Hymenanthes (Pontica)
Planterne er løvfældende Løvfældende azalea


Andre: Bladfæster, kimbladenes antal nerver, tiltrykte hår, hårtyper.

Sectioner, subsectioner, arter mm.

De karaktertræk, der anvendes til at skelne de forskellige sektioner, subsektioner, mm er talrige.

De fleste karakterer er dog usikre at anvende, idet flere træk er udviklet pga bestøvningsforhold og miljøfaktorer.

Følgende træk er f.eks. anvendt til denne opdeling:

Hårformer: børste-, kirtel-, grenede-, kop-, stjerne-, rosulatehår, mm.

Antal kronblade: 5 (normalt) , 6 eller 7 (gange med et multiplum på 1 eller 2).

Kronens form: rør-, klokke-, tragtformet, flad, opdelt, asymmetrisk.

Bladform: rund, aflang, store, små, flade, indrullede, v-formede mm.

Blomsterstilke: lange, korte.

Antal blomster i klasen og størrelsen heraf.

Nektarpunge: med eller uden disse.

Calyx(bæger): størrelse, form, og evt opdeling.

Blomsterfarve: rød, gul, blå, hvid eller blandingsfarver heraf.

Hårfordeling: på griffel, frugtknude, støvdragere, bæger, krone, blade, stilke og stængler.

Hårtyper på bladundersiden: med/uden indument, samt dets sammensætning og fordeling.

Vækstform: træ, busk (der vokser opret eller krybende).
Det er Sleumer (1949) der prioriterede ovennævnte træk til brug for klassificering indenfor rhodo-

dendronslægten. Senere er der sket små modifikationer, som ikke støttes af alle. Dette betyder at

f.eks. en azalea kan være forskelligt placeret i underslægter alt efter om man læser i Davidian,

Chamberlain, Cullen.eller Cox. Især gælder det for arterne R. pentaphyllum, R. vaseyi,

R.albrechtii og R. canadense.

Årsagen skyldes et generelt forsøg på at nedskære antallet af grupper og arter (Chamberlain og Cox)

og overføre det gamle serie-system indført af Balfour, til et system med sektioner, som bruges for

andre plantegrupper i den nye nomenklatur. Denne overførsel har været svær, for hvilke karaktertræk

er vigtige at bruge for at skelne arterne fra hinanden? Og endnu værre, når man undersøger

plantepopulationer, kan det ske at to tidligere definerede arter går over i hinanden gradvist, så der

i virkeligheden kun er tale om én art. Eller er den mere eller mindre gradvise overgang mellem to

"arter" et resultat af dannelsen af ustabile hybridsværme? Det er irriterende for os havefolk at læse,

at to arter er slået sammen, når vi med et halvt øje kan se de er forskellige. I mange tilfælde skal

man da heller ikke tro blindt på eksperterne, idet de har skiftet mening ved at fortryde en tidligere

sammenlægning.

Mere om emnet: Rhodo-Nyt 1989(1) side 8-10.

Bibliotekets artikkelsamling:
A73. Ein System der Gattung Rhododendron L. Artikkel fra Botanische Jahrbücher, Bd. 74, skrevet af H. Sleumer
(Berlin-Dahlem). (Bot. Jahrb. Syst. 79: 297-393, 1949
Bibliotekets bogsamling: Cox (B90), Chamberlain (B66), Davidian (B23), Cullen (B65).