indeks Havebesøg .indeks Home .indeks. Menu

Åbne haver den 17. maj 2008, Vest

Arvid Michaelsen besøgte haven hos L og K Overgaard og tog disse billeder