Danish Logo

Rhodedendron og Azalea sygdomme

RHODODENDRON OG AZALEA SYGDOMMEaf: Hans Eiberg

updated: sept-2008 (eftertryk kun med kildeangivelse)

Klik på billerne for at få fotografi af sygdommen eller skaden

Det er sjældent nødvendigt at sprøjte mod skadedyr/svampe i almindelige haver i Danmark for at undgå at ens planter dør. Hvis man dog ønsker at holde sine planter absolut sunde så må man bekæmpe forskellige skadeforvoldere. En af de hyppigst forekommende er snudebillen som 'klipper' i bladene. Rhododendron er en surbundsplante og kan lide at stå fugtigt. Derfor anvender vi spagnum i Danmark for at opfylde plantens krav. Det er dog almindeligt når planter anskaffes, at de plantes i forlidt spagnum, planterne udsættes for vandmangel, kraftig blæst og frost mm, hvilket resulterer i at planterne efter nogle år mistrives og pådrager sig mangel- og svampesygdomme. I denne beretning beskrives de fleste af sygdomme der er beskrevet i Danmark, England og USA som kan optræde indenfor denne slægt. Mange af kemikalierne nævnt her til bekæmpelse af sygdommene kan ikke længere købes, eller kun købes i enkelte lande. Alternative kemikalier eller alternative bekæmpningsmetoder, der er mere miljøvenlige er dog en mulighed eller forhåbelig snart en mulighed. Der forskes intenst for at finde biologiske bekæmpningsmetoder eller bedre at forebygge at sygdommene overhovedet fremkommer. Hans Eiberg's billedserie af sygdomme og skadedyr mm
Se også Niels Skjølbergs billedserie

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skaderSYGDOMME HOS RHODODENDRON OG AZALEA

Dansk I Danmark Engelsk Infektor
Anthracnose ? Anthracnose Glomerella cingulata Honningsvamp + Armillaria root rot Armillaria mellea Gråskimmel i blomster + Botrytis Blight Botrytis cinerea Grensvamp ? Botryosphaeria canker Botyryosphaer dothidiae Grensvamp ? Twig blight Monilinia azaleae Knopdød ? Bud blast Pycnosteanus azaleae Bladpletsvamp ? Cercospora leaf spot Cercospora handelii ? ? Chrysomyxa rhododendri -? - Clitocybe root rot Armillaria tabescens ? ? Cylindrocladium blight C. scoparium Rodbrand + Damping-off Pythium spp. Gråskimmel + Damping-off Rhizoctonia Bladpletsvamp + Leaf scorch Septoria azalea Bladpletsvamp + " Septoria solidaris Bladpletsvamp + " Septoria rhododendri Bladpletsvamp + Phytophthora syringae Blight Phytophthora syringae Klumpblad + Leaf and flower gall Exobasidium burti Galler + Gall Exobasidium japonicum ? ? Ovulinia petal blight Ovulinia azaleae -? - Pestalotia leaf spot mm Pestalotia spp. Grensvamp + Phomopsis stem dieback Phomopsis spp. ? - Phyllosticta sp. Leaf Spot Phyllosticta Visnesyge/visneskimmel + Phytophthora blight and dieback Phytophthora ssp., Europæisk former Amerikansk visneskimmel + Sudden Oak Death Phytophthora ramoni (Amer. form) Rodsvamp + Phytophthora root rot Phytophthora cinamoni Pudder meldug ? Powdery mildew Erysiphe polygoni Pudder meldug ? Powdery mildew Microsphaera penicillata Tsuga Rust - Pucciniastrum vaccinii Azalea gråskimmel ? Rhizoctonia web blight Rhizoctonia ramicola

SKADEDYR I RHODODENDRON OG AZALEA

Azalea-barklus - Azalea bark scale Eriococcus azaleae Azalea-tægen + Azalea Lace bug Stephanitis pyrioides Azalea-fluen - Azalea whitefly Dealius azaleae Bladloppe (cikade) + leafhopper (bud-blast) Bladlus + Aphids Macrosiphum rhododendri Mider - Red spider mite Tetranychus urticae Minerlarve - Azalea Leaf-Miner Caloptilia azaleella Natsværmerlarver - Caterpillars Nematoder ? Nematodes Tylenchorrhynchus claytoni Rhododendron-flue + Rhododendron whitefly Dialeurodes chittendenii Rhododendron-mellus - Lecanium scale Rhododendron-uldlus - Rhododendron-skjoldluslus - Rhododendron-møl ? Rhododendron bud moth Rhododendron-tægen + Rhododendron lace bug Stephanitis rhododendri Snudebille (sort) + Root weevils (vine) Otiorrhychus sulcatus "(brun)(clay) + O. singularis "(leaf) + Phyllobius ssp. Stængelborer - Stem borer Oberea myops, Synanthedon rhododendrii Sørgemyg larver + Fungus gnat larvae Sciara ssp. Skumcikader + Bænkebidere + Woodlouse Sowbugs pillbugs

Større dyr

Muldvarpe og mosegrise + Krager fjerner skilte Egern laver huller og graver planter op Hjorte spiser især Azalea knopper og nyskud Solsorte smider sphagnum ud af bede og river frøplanter op

MILJØFAKTORER

Barksprængning + Barksplit Kalkjords klorose + Lime-stone clorosis Stress pletter + Stress-Physiological leaf spot Frostskader i bladet + Freeze damage in the leaf Frostskader i knopper + Freeze damage in buds Krøllede blade + 2. leaf growth damage Vandmangel/tørst + Drought Saltskader + Salt injury Solskoldning + Sunscald Iltmangel i jorden + Waterlogging Nedfaldne blade + Falle leaves in autumn Valnøddetræ + blade + Walnut trees

MANGELSYGDOMME Deficiencies

Fosfor Phosphorus Jern (klorose) Lime-stone clorosis,Iron Kalium Potassium Bor Bor Kvælstof Nitrogen Magnesium Magnesium Vandmangel/tørst Drought

GENETISKE SYGDOMME Genetics diseases

Bladtab Leafdrop and leafspots

UKENDT ÅRSAG Unknown cause

Gule bladrande Yellow lave edges

Litteratur


FUNGICIDER (mod svamp):

Liste fra USA over midler der bruges og har været brugt mod svampe. Flere af fungiciderne er nu forbudt i Danmark/Verden pga giftighed. Nogle gifte fås kun i pakninger til mange hundrede kroner, andre er helt forbudt. Beste oplysninger fås hos Garner Kemi, Grøntorvet 45. Kun inden kl 12!
Alm. navn               Handelsnavn

chlorothalonil             Daconil 2787
copper sulfate '            Phyton 27
etridiazole              Terrazole, Truban
etridiazole + thiophanate methyl    Banrot
fosetyl-Al*              Aliette
iprodione*               Chipco 26019
mancozeb '              Dithane, Mancozeb
mancozeb + thiophanate methyl     Duosan, Zyban
metalaxyl '              Subdue
triadimefon              Bayleton
triflumizole              Terraguard
thiophanate methyl '          Clearys 3336, Domain
triforine               Triforine
vinclozolin*              Curalan, Ornalin
                    ECOstyle Svampefri 2012

            systemisk   Fongarid *
               "     Previcur *
beomyl            "     Benlate *

                    Euparen
                    Maneb  
                    Zineb
                    Ziram
                    Rubigan
                    Ortocid/Captan

*=kun for professionelle
'=håndkøb USA


ANTHRACNOSE - Leafspot and dieback

ÅRSAG: Svampen - Glomerella cingulata

SYMTOMER: Azalea kan blive inficeret med svampen. Angrebene ses som mange små runde lys/rustbrune pletter med skarp kant på begge sider af bladene. Under alvorlige infektioner fusionerer pletterne til store uregelmæssige pletter. Bladene falder for tidligt af og grene kan visne og dø. Lyserøde spore kan findes i den indtørrede bark under fugtige perioder.

MILJØ MM:

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

BEKÆMPELSE: Manzate 200 (mancozeb) Døde grene skæres bort og brændes. Forebyggende sprøjtninger med svampemiddel på blade.

FOREBYGGELSE: Plant i veldrænede bede (hævede) og undgå at overgøde.

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


HONNINGSVAMP Armillaria root rot

ÅRSAG: Svampen Armillaria mellea. Den laver lange tråde (sort/brunfarve) i jorden. Honningsvamp (hyfer) udtaget fra rodknolden på en død rhododendron på Gammel Køge Gård
Honningsvamp (unge frugtlegemer) medio oktober 2001. Kun svækkede planter angribes.

SYMPTOMER: Nye blade er mindre og gullige, de tabes og plantens grene dør. Hvide hyfer kan findes under barken nær kronen. Væksten standses. Planten lugter af svamp. Vedet bliver sort. Sorte tentakler ses tidligt på rodhalsen. Lange sorte "rødder" (Rhizomorpher) fra svampen findes omkring rødderne. Angreb af svampen er sjældne.

MILJØ MM: Svampen findes ofte i nyryddet jord, hvor der har været egetræer (i USA) eller oversvømmet jord. Svampen trives bedst i fugtig tæt kold jord. Et problem i W. Skotland og SW England.

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER: De fleste træer og buske kan angribes af denne svamp. Kun svækkede/stressede planter angribes.

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER: Sunde planter angribes sjældent.

BEKÆMPELSE: Ingen anbefales (Bray's emulsion og Armillotox anvendes i England). Jorden kan steriliseres med 2% formaldehyd.

FOREBYGGELSE: Sygdommen smitter ved rodkontakt. Fjern gamle træstubbe. Fjern desuden inficerede planter inklusive rødder og brænd dem. Luft jorden og lad den tørre ud eller udskift den. Plant ikke nye planter samme sted, idet svampen kan måske forblive i jorden i 5 år. Svampen dør under tørke. Alvorlige angreb kommer ofte hvis planterne dyrkes i flis i sedet for sphagnum.

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


Botryosphaeria Canker & Phomopsis Dieback

ÅRSAG: Svampen Botryosphaeria dothidea (Twig Blight). Phomopsis og Briosia azaleae, Monilinia azaleae.

SYMPTOMER: Rhododendron og Azalea kan blive inficeret med svampen. Angrebene ses som ru, indfaldne, mørkebrune områder/sår på barken som breder sig hurtigt op af grenene (1-2 dage). Nogle infektioner breder sig langsomt? Vedet bliver brunt (ensidigt) og barken revner?. Blade på angrebne grene bliver grågrønne, ruller sammen på langs, bliver brune, men forbliver på grenen. Små sorte frugtlegemer kan ofte ses på barken. Især på nyplantede rhododendron med lille rodklump. Stammen der angribes viser V-formet brun misfarvning. Nogle grene dør hvert år. Bladfald før vinteren.Traillianum med angrebne grene der provokerer blomstring

MILJØ: Rammer sj. planter i potter (se Phytophthora), men fritstående planter

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER: Mange. Angreb set på bl.a. R. ambigerum, R. saluenense.

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER: Noget resistens har følgende hybrider: Roseum Elegans, English Roseum, Lebar's Red, Cunningham's White, Roseum 2, og Boursault.

BEKÆMPELSE: Angrebne grene skæres af i tørt vejr og beskæringsredskaberne steriliseres mellem beskæringerne. Angrebne døde blade/skud opsamles og destrueres. Kemisk bekæmpelse er af ringe værdi? evt. Manozeb, chlorothalonil, vinclozolin. I USA 2010: benzimidazoler er bedst (f.eks, Domain, Topsin-M, Cleary's 3336-F). http://ohioline.osu.edu/hyg-fact/3000/3073.html

FOREBYGGELSE: Sørg for at der ikke står vedvarende fugtighed i jorden og fjern døde tørre grene. Fjern nederste grene så det øverste jordlag kan tørre og forøg luftcirkulationen. Svampene inficere planten gennem åbne sår i barken, evt efter frostsprængninger (barksplit) og insektangreb. Fjern derfor grene med frostsprængninger, hvis det er hensigtsmæssigt. Undgå at vande på blade og lad planter tørre før natten. Undgå at overgøde.
For at bevare klonen kan man oftest nå at tage stiklinger eller nedkroge sunde skud.

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


GRÅSKIMMEL Botrytis shoot/leaf Blight

ÅRSAG: Svampen Botrytis cinerea (gråskimmel)

SYMPTOMER: Rhododendron og Azalea blomster og ældre blade kan blive inficeret med denne svamp, som viser sig ved brune pletter på skud og en grå svampebelægning. Angrebene ses hyppigst i varmt fugtigt klima om foråret. Især indendørs. Frøplanter er især udsatte.

MILJØ MM: Planter der i længere tid er blevet udsat for regn og fugtigt koldt vejr er følsomme. Sporer overvintre.

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

Kraftigt blomstrende hybrider

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

BEKÆMPELSE: Anvend benomyl (Benlate), chlorothalonil, cupric hydroxide, copper sulfate, mancozeb ?, thiophanate methyl + mancozeb (Zyban), iprodione* (Chipco 26019), eller vinclozolin (Ornalin) for at beskytte raske blade. 0.1% Rovral 50WP eller Ronilan med 1l per kvadratmeter. Eller Rizolex med 5 ml per 10 l per kvadratmeter. Giv frøplanter mere luft.

FOREBYGGELSE: Undgå mekanisk at skade blade og blomster. Planter sættes med afstand for at forhindre høj fugtighed. Fjern blomsterne når de er afbleget. Gule blade og andet dødt væv fjernes. Svampen kan overvintre i drivhuse. Undgå vanding fra oven og om aftenen. Sjælden angreb af svampen på friland

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


BLADPLETSVAMP Cercospora Leaf Spot

ÅRSAG: Svampen Cercospora handelii

SYMPTOMER: Rhododendron og Azalea kan blive inficeret med Cercospora.

Ældre Rhodo. blade med kantede pletter

Angrebene ses hyppigst om foråret, idet cirkulære eller uregelmæssige brune pletter op til 1 cm i diameter dannes på de nederste blade. Pletter evt lysebrun/sølvhvide i midten med en gul kant. Brune filipensagtige frugtlemer i pletten. Inficerede blade falder af.

MILJØ MM:

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

R.repens, Abendrot, R. ponticum

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

BEKÆMPELSE: Anvend triadimefon, thiophanate methyl, chlorothalonil, eller mancozeb for at beskytte blade før infektionen starter om foråret. Sprøjtning hver 7-10 dag i de perioder der er høj fugtighed forhindrer alvorlige skader.

0.1% Benlate+ 0.1% Fongarid hveranden måned.

FOREBYGGELSE: Opsaml og destruer nedfaldne blade.

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


Chrysomyxa rhododendri

ÅRSAG: Chrysomyxa rhododendri

SYMPTOMER: Rhododendron og Azalea angribes?. Der dannes støvende duske på bladundersiden. Optræder om efteråret og medfører unormalt bladfald.

MILJØ MM:

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

BEKÆMPELSE:0.05% Rubigan hver anden uge. Evt med Maneb, Zineb og Ziram

FOREBYGGELSE:

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


Cylindrocladium Blight and Wilt

ÅRSAG: Svampen Cylindrocladium scoparium (især denne). Kun i USA?

SYMPTOMER: Vintergrønne Azalea kan blive inficeret med svampen. Angrebene blade bliver brune/sorte og falder af i løbet af 3-4 dage. Stængler får runde brune pletter som senere bryder ud med hvide sporer . Planten dør hurtigt. Hvis roden rammes først visner planten uden at få pletter. Også stiklinger angribes af denne svamp.

MILJØ MM: Planter der står fugtigt, overvandes og overgødes er mest følsomme. Især planter i "industrien" rammes. Svampen aktiv over 18 grader.

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

Vintergrønne azalea.

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

BEKÆMPELSE: Anvend triflumizole eller thiophanate methyl (kan være skadelig for nogle planter). Benlate også anvendelig. Benlate.

FOREBYGGELSE: Pot og stik i pasteuriseret medium. Genbrug ikke stikkemedium. Brug rene redskaber. Kasser inficerede planter. Fjern døde grene. Stikkematerialet må være fri for bladpletter.

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


RODBRAND Damping-off

ÅRSAG: Svampen Pythium spp., Phytophthora ss., Rhizoctonia solani, R. spp.(gråskimmel)

SYMPTOMER: Rhododendron og Azalea stiklinger danner ikke rødder, mister bladene og dør. Frøplanter er også udsatte og visner. Rhizoctonia angriber især rødder på ældre planter. Kan angribe blade (små brune->sorte pletter) og knopper.

MILJØ MM: Stiklinger der er stukket i inficeret medium.

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

BEKÆMPELSE: Banrot, Lesan, Subdue, Terrazole, Truban, Thiram

FOREBYGGELSE: Stiklinger behandles i 20 min. med en frisk 10% opløsning af Klorin (1+9), efterfulgt af skylning i postevand. Plant og former i steriliseret medium. Anvend rene redskaber. Kasser inficeret materiale. Mediet må ikke være for vådt, så hellere sprøjte bladene med en 0.5%Atamon en gang imellem. Stiklinger bør ikke stå i længere tid i fugtigt luft efter rødderne er dannet, derfor "pot" stiklingerne.

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


GALLER Leaf And Flower Gall

ÅRSAG: Bakterien/(svampen) Exobasidium vaccinii (galler) i USA, E. japonicum forårsager "Klumpblad" i Europa. E. burtii forårsager gule pletter. Andre anter findes rundt om i verden på forskellige rhododendroner.

SYMPTOMER: Især Azalea kan blive inficeret med bakterien. Angrebene ses hyppigst om foråret og midtsommer på unge blade og blomster, der svulmer op "klumpblad" og danner en lysegrøn galle. Gallen bliver senere hvid efter sporenes farve. På nogle planter er gallen rød. Senere bliver gallen hård og brun/sort. De nye sporer inficerer først næste forår nye planter. >Klumpblad på "R. Rosebud"

Sygdommen kan ikke betegnes som alvorlig for planten.

MILJØ MM: Planter der dyrkes koldt og meget fugtigt.

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER: Ses også ved slægter som: Arbutus, Blåbær, Camelia, Ledum, Leucothoe, men skyldes nok andre svampetyper.

R. ferrugineum, R. hirsutum, R. simsii, R. campylogynum mm. og deres hybrider. 'Kermesina', 'yeodense v poukanense', 'Rosebud', 'Anne Frank', og især de hvid- blomstrede hybrider. I langt mindre grad: R. maximum, R. catawbiense og deres hybrider.

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

Fleste elepidote arter.

BEKÆMPELSE: Sprøjt planter med svampemiddel (0.1% Captan/Maneb/Ziram) nu ECOstyle i DK

Nyere midler (Tyskland) Polyram WG / Dithane Ultra + en dråbe sulfo. Fungicider er ikke fuld effektive, men begrænser skader. Klip evt planten kraftigt tilbage så alle nye grene og galler fjernes ved kraftige angreb.

FOREBYGGELSE: Fjern og brænd alle galler før de bliver hvide. Hvis der er for mange bliver det nødvendigt at sprøjte næste år med mancozeb. Reducer fugtighed, forøg ventillation, mere lys og tør varme, længere afstand mellem planterne. Planter der står for mørkt og fugtigt bliver lettere angrebet. Evt dem under overstandere af gran og fyr.

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


Ovulinia Petal Blight

ÅRSAG: Svampen Ovulinia azaleae

SYMPTOMER: Rhododendron og Azalea kan blive inficeret med svampen. En af de hyppigste sygdomme i USA. Angrebene ses først som blege pletter på farvede kronblade. Brune/rustfarvede uregelmæssige pletter på hvide kronbladene. De brune pletter er våde og slimede. Pletterne breder sig hurtigt især i fugtigt varmt vejr. Alle kronbladene på planten bliver hurtigt slimede og skøre. Sorte sporehuse dannes i blomsterne efter 2 uger. Foto: Bo Kaslund

MILJØ MM: Planter der udsættes for vådt og varmt vejr under blomstringen er udsatte. Tidlig og sentblomstrende arter undgår oftest sygdommen pga. kulde eller tør luft.

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

Azalea (Obtusum) af typen Indian og Kurume. Calsap, Parker's Pink, Great Eastern.

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER: R. repens og dens hybrider. Golden Star, Gigi.

BEKÆMPELSE: Førhen blev anvendt: benomyl(Benlate), thiophanate methyl, chlorothalonil, mancozeb, PCNB, thiophanate, Bayleton, ZeroTol (USA) methyl + mancozeb, triadimefon, eller triforine når blomsterne åbner sig. USA: anvendes myclobutani i 2009 Fjern angrebne blomster. Sprøjt jorden under planterne med fungicid idet sporehusene ligger i jordoverfladen. Sygdommen giver kun sjældent problemer i Danmark. Chlorothalonil er giftigt for nogle planter. Svampen tåler ikke frost.

FOREBYGGELSE: Fjern rester af ko/hest gødning. Planter sættes med afstand for at forhindre høj fugtighed. Ventilation. Vand på en måde der holder planterne tørre.

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


BLADPLET SYGE Phyllosticta leaf spot

ÅRSAG: Svampene Phyllosticta sp.

SYMPTOMER: Rhododendron og Azalea kan blive inficeret med svampen. Angrebene ses som forskellige størrelser pletter på bladene i især om efteråret og foråret. Bladene falder af ved kraftigt angreb. Pletter er ofte terminale eller marginale.

MILJØ MM: Planter der står mørkt.

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

R. williamsianum hybrider. Lisabon. R. repens og hybrider. Abendrot, Scarlet Wonder, Baden Baden mm. R. campylocarpum.

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

BEKÆMPELSE:

Normalt ikke nødvendigt af bekæmpe. Svampemiddel med 7-10 dages interval når fugtigheden er høj vil forhindre alvorlige angreb. Beskær inficerede grene og opsaml inficerede blade. 0.1%Benlate og 0.1% Fungarid med 4l per kvadratmeter.

FOREBYGGELSE:

Sygdommen angriber gennem sårskader. Opsamling og destruktion af afficerede blade. Flyt planten til bedre betingelser. Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


PHYTOPHTHORA BLADPLET Phytophthora syringae Blight

ÅRSAG: Svampene Phytophthora syringae

SYMPTOMER: Rhododendron og Azalea kan blive inficeret med Phytophthora syringae. Angrebne forekommer primært i fugtige vinterne og om foråret. Stængler og blade angribes. Store pletter ses på blade. Sorte blanke områder på stængler. Pletter udgår ofte fra bladspids og bladkanter. (Ligner stress pletter).

MILJØ MM:

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

BEKÆMPELSE: Beskæring af angrebne grene. Opsamling af angrebne blade. Sprøjtning med kobbermidler eller systemiske gifte mm>

FOREBYGGELSE:

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


AMERIKANSK VISNESYGE Sudden Oak Death (SOD)

In English

ÅRSAG: Svampene Phytophthora ramorum (Amerikansk form)

SYMPTOMER: Rhododendron og Azalea kan blive inficeret med Phytophthora ramorum desuden andre løvtræer. Sygdommen er en bladsygdom der angriber blade og bark. Sygdommen er især et problem, idet man frygter den europæiske form vil lave en nymutationer, som det er sket i USA og her er egetræer angrebne. Første tegn er chokoladebrune pletter på de ny udfoldende blade og kviste. Væksten går i stå, visner og resten af bladene bliver senere gule. Nye skud visner fra toppen og barken bliver mørkebrun. Infektionen breder sig på en varm dag. Især breder den amerikanske form af svampen fra bladet over stilken til grenene. Medens andre Phytophthora arter breder sig omvendt (også den europæiske form for P. ramonum hvor blade kan blive kileformet (V) deformeret fra stilk til bladrand, men ruller ikke sammen). :

Phytophthora ramorum on Rhododendron Loderi King George COPYRIGHT IAN WRIGHT pdf
Denne sygdom kan forveksles med andre former for Phytophthora infektioner, samt sol og vinterskader. Skal påvises ved dyrkning af svampen i et laboratorium. DNA analyse vil også påvise døde svampe, så metoden er ikke optimal.

MILJØ MM: Sygdommen rammer planter der vandes på bladene. Især på varme fugtige dage med blæst kan spore i vanddråber (fra sprinklere) trænge ind fra undersiden af bladene (spalteåbningerne). Infektioner kan også starte fra blomster, kapsler mm. Især planter under overstandere er udsatte. Fyrrebark kan indeholde svampesporer? Sygdommen er relativ ny (1995) og kommer fra Yunnan - Første angreb sås syd for San Fransisco i en nationalpark. Dette område er fugtigt og temp. svinger årligt mellem (-2C) 7-14C til 24-28C (32C). Måske tåler svampen ikke frost? Er ikke fundet i Danmark (kun den Europæiske form blev fundet i 32 planteskoler i 2007) 2007 var også det år hvor marts-april gav varmerekord og sidste del af juni regnrekord. Varme fra marts-sept.

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

Især hybrider af R.ponticum?, R. maximum, R. catawbiense Album, Nova Zembla. Importerede planter fra Holland, Tyskland og England: 27 planteskoler lukket i 2007, idet der er fundet inficerede planter.

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

Måske ingen?. Evt. English Roseum, Scientillation, PJ Mezzit

BEKÆMPELSE: Fjern og brænd syge planter og inficerede blade på jorden. Ved selektiv beskæring kan sygdommen stoppes, hvis den opdages tidligt. Sunde planter kan beskyttes med forskellige bekæmpelsmidler, hvor der er problemer med denne svamp: etridiazole, etridiazole + thiophanate methyl, propamocarb, fosetyl-Al, eller metalaxyl. Bordeauxvæske mod sporene.

FOREBYGGELSE: Undgå at vande på bladene ovenfra med sprinkler, især sent på eftermiddagen. Undgå overgødskning især i august. Planterne må ikke stå for tæt. Undgå mekanisk at såre planterne. Brænd inficeret materiale. Sygdommen spredes ved at gå i inficerede områder (sko skal steriliseres). Seks timer med vand ved 20C kan sporen inficerer planten både fra over og undersiden af bladet/stænglen. Sørg for at planterne ikke bliver stressede af dårlig jord og tørke.

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


RHODODENDRON VISNESYGE Phytophthora Top Dieback (Blight)

In English

ÅRSAG: Svampene Phytophthora citricola, P. cactorum, P. ssp., (P. ramorum Amer. form beskrives ovenfor)

SYMPTOMER: Rhododendron og Azalea kan blive inficeret med Phytophthora svampe. Sygdommen er en bladsygdom/nye skud, der kan forårsages af forskellige Phytophthora arter (P. citricola, mm). Sygdommen er især et problem ved pottede Rhododendron-hybrider i planteskoler og meget sjælden i naturen/haver. Første tegn er chokoladebrune pletter på de ny udfoldende blade og kviste. Væksten går i stå, visner og resten af bladene bliver senere gule. Nye skud visner fra toppen og barken bliver mørkebrun. Blade kan blive kileformet (V) deformeret fra stilk til bladrand (men ruller ikke sammen). Infektionen breder sig hurtigt på en varm dag. :

Stilk og nedre blad angrebet Midterribbe på blad angrebet

MILJØ MM: Sygdommen rammer planter der vandes på bladene. Især på varme fugtige dage med blæst kan spore i vanddråber (fra sprinklere) trænge ind fra undersiden af bladene (spalteåbningerne). Infektioner kan også starte fra blomster, kapsler mm. Især planter under overstandere er udsatte. Fyrrebark kan indeholde svampesporer?

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

Især hybrider af R.ponticum?, R. maximum, R. catawbiense Album, Nova Zembla. Taliense serien (R. cuculatum, R. recurvoides)

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

English Roseum, Scientillation, PJ Mezzit

BEKÆMPELSE: Fjern og brænd syge planter og inficerede blade på jorden. Ved selektiv beskæring kan sygdommen stoppes, hvis den opdages tidligt. Sunde planter kan beskyttes med forskellige bekæmpelsmidler, hvor der er problemer med denne svamp: etridiazole, etridiazole + thiophanate methyl, propamocarb, fosetyl-Al, eller metalaxyl. Bordeauxvæske mod sporene.

FOREBYGGELSE: Undgå at vande på bladene ovenfra med sprinkler, især sent på eftermiddagen. Undgå overgødskning især i august. Planterne må ikke stå for tæt. Undgå mekanisk at såre planterne. Brænd inficeret materiale. Måske kan plantevox få vandet til at prelle af bladene.

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


RODSVAMP Phytophthora Root Rot/Rhododendron wilt

RHODODENDRON VISNESYGE

ÅRSAG: Svampene Phytophthora cinnamomi (=P. camvivora) , Phytophthora cryptogea

SYMPTOMER: Rhododendron, Azalea og andre vækster kan blive inficeret med phytophthora cinnamomi svampen. Angrebene ses hyppigst på planter anbragt i potter. Væksten går i stå, er slap, visner og bladene bliver gule. Hvide trævlerødder dør (bliver rødbrune) først i de øverste 5 cm jordlag, derefter til rodhalsen. Veddet ved jordoverfladen er rødbrunt farvet. Blade i toppen får brune pletter. Tørre blade forbliver på stænglerne. Planter kan bukke under fra uger til adskillige år efter infektionen. Især unge planter angribes. Alvorlig sygdom. Rammer især 1-2 årige planter og især planter i kontæiner.

MILJØ MM: Planter der står i konstant fugtig varm udrænet jord. Rodhalsen plantet dybere end terrænet er særligt modtagelige. Længere tids regnperioder fremmer sygdommen. Hård vedvarende frost og pH under 4.25 dræber/hæmmer kraftigt svampene. Mest under varmere himmelstrøg end det danske klima, men angreb forekommer ned til 15 grader Celcius.

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

Angriber flere forskellige typer af planter: Camelia, Pieris, Taxus, Ene mm. R. ponticum (især klonen Hoogendijk) og dennes hybrider.

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

R.pseudochrysantum Caroline, Prof. Hugo de Vries, English Roseum. Madam Carvalho mm Flere azalea og deres hybrider er resistente (side 374 i F. Galle's bog) R. poukhanense.

BEKÆMPELSE: Fjern og brænd syge planter. Jorden udskiftes. Sunde planter kan beskyttes med forskellige bekæmpelsmidler: Banrot, ethazole, fosetyl-Al, metalaxyl (Subdue) og propamocarb- HCl anvendes i USA. Lesan, etridiazole. Svampesporer på rensede potter dræbes ved udtørring i solen. Beskidte potter bør dampsterilliseres. Hypoklorit neutraliserers hurtigt af jord.

FOREBYGGELSE: Planter der skal pottes skal dyrkes i ren spagnum eller steriliseret komposteret bark (USA) evt. med sand iblandet. God dræning og undgå overvanding. Plant i hævede bede. Planter kan være inficeret med denne svamp i lang tid og sygdommen kan bryde ud når planten stresses. Spagnum (pH 4-4.5) virker hæmmende på svampen (ikke i USA). Fyrrebarks kompost skulle hæmme svampen (i USA). De største smittekilder er smitte fra inficeret jord og grus, samt inficeret søvand. Sygdommen er ikke et så stort problem i Danmark som i varmere lande.

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


PUDDER MELDUG Powdery Mildew

ÅRSAG: Svampene Erysiphe polygoni eller Microsphaera penicillata

SYMPTOMER: Rhododendron og Azalea kan blive inficeret med Pudder Meldug. Angrebene ses hyppigst på de nye blade som hvide/gullighvide pudrede diffuse pletter på oversiden og/eller undersiden af bladet. Evt små døde/purpur-brune pletter på nogle arter/hybrider. Undersiden kan få brune eller purpur områder af forskellig størrelse alt efter hvilken plante det drejer sig om. Blade falder af, evt totalt. Angreb på blad fra Virginia Richard i Danmark år 2000 Bladunderside, forstørret udsnit med lidt gråt belægning Bladunderside, forstørret udsnit med lidt gråt belægning


Bladoverside, ringmønstre er en virus?

MILJØ MM: Overskyet vejr fremmer angrebene. Planter der står i skygge rammes kraftigst. Planter med klump der står på jorden er meget udsatte (de bliver stressede p.ga. udtørring af rødderne). Svampen overvintrer i knopper og angrebne blade. Svampen breder sig kraftigst efter er mild og fugtig vinter efterfulgt af en varm sommmer. Især når nattemperaturen er på over 15 grader. Der er ikke rapporteret nævneværdige angreb af svampen i Danmark, i modsætning til kraftige angreb i England og USA.

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER: (mere eller mindre) R. barbatum, R. campanulatum, R. cinnabarinum, R. campylogynum? R. eclecteum, R. griersonianum, R. succothii, R. thomsonii, R. wardii, Elizabeth, Naomi, Purple Splendeur, Anna R. Whitney, Virginia Richard

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER: (mere eller mindre) R. caucasicum, R. discolor, R. insigne, R. repens, R. strigillosum, Granda og Falconera subsections, R. smirnowii, R. wightii, R. yakushimanum, English Roseum, Vintergrønne azalea.

KEMISK BEKÆMPELSE: 

Sprøjt hver anden uge med MgSO4 epson salt (20ml/l) på nyvæksten (? saltet er ingen væske?) ARS 2011. Vol 65(3)side 178.
Bagepulver (NaHCO3) 5-10g/l + 2dråber sulfo (gammel råd) - dobbelt styrke (2%) svider bladene.

USA:
Alm. navn               Handelsnavn

chlorothalonil             Daconil 2787
copper sulfate '            Phyton 27
etridiazole              Terrazole, Truban
etridiazole + thiophanate methyl    Banrot
fosetyl-Al*              Aliette
iprodione*               Chipco 26019
mancozeb '              Dithane, Mancozeb
mancozeb + thiophanate methyl     Duosan, Zyban
metalaxyl '              Subdue
triadimefon              Bayleton
triflumizole              Terraguard
thiophanate methyl '          Clearys 3336, Domain
triforine               Triforine
vinclozolin*              Curalan, Ornalin

*=kun for professionelle. '=håndkøb USA

USA: Neem Oil spray er effektivt ved etablerede kolonier. 
Chemical control is possible. Begin applications when you first notice 
the disease on current-year leaves. If disease appears late summer, applications are not necessary on deciduous azaleas. Do not 
apply sulfur products when temperature is over 85F or within a few weeks of an oil spray. 
Black Leaf Sulfur Dust 
Bonide Lime Sulfur Spray 
Bonide Remedy 
Monterey Fungi-Fighter 
Ortho RosePride Funginex 
Ortho RosePride Orthenex 
Safer Flower, Fruit & Vegetable Garden Fungicide 
triadimefon (Bayleton, Strike) 
Spectracide IMMUNOX 
Steve Hennings

England:
Anvendes: Bayleton, Nimrod, Fungaflor, Repulse eller Bravo 500
Systhane (Mirobutanil) might well take care of it: it is good on rust and mildew (K.Cox)

FOREBYGGELSE: Holde planterne i god stand. Sørg for at der er god plads og lys mellem planterne. Opsamling og destruktion af inficeret materiale. Kemisk bekæmpelse, hvis angreb viser sig. Undgå overvanding og overgødskning.

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


AZALEA-GRÅSKIMMEL Rhizoctonia Web Blight

ÅRSAG: Svampene Rhizoctonia solani

SYMPTOMER: Azalea kan blive inficeret med svampen. Angrebene ses hyppigst som små brune til sorte pletter på iforvejen sårede blade. Pletterne breder sig langs randen og derefter ind mod midternerven. Angrebne blade sidder oftest på stænglen. Spind kan udvikles. Små planter dør.

MILJØ MM: Planter der står i potter ved høj temperatur (drivhuse) og vandes med sprinklere fra oven er udsatte for angreb.

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

Kun vintergrønne azalea

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER: Ikke vintergrønne azalea.

BEKÆMPELSE: Anvend thiophanate methyl (Banrot), benomyl (Benlate), triflumizole, iprodione (Chipco 26019), eller ? chlorothalonil (Daconil 2787). 0.1% Roval 50WP eller Ronilan 1l pr kvadratmeter.

FOREBYGGELSE:

Luftcirkulation og undgå aftenvanding.

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


RUST Rust

ÅRSAG: Svampen Pucciniastrum myrtilli, P. vaccinii (Fra Tsuga canadensis). Ti forskellige Chrysomyxa svampe. To Aecidium spp. og Puccinia rhododendri

SYMPTOMER: Små runde gule pletter på bladoverfladen ses først (april-juni). Om efteråret dannes orange spore på bladundersiden. Azalea og Rhododendron kan angribes. Forskellige typer rust findes med forskelligt udseende. Undersiden med gule pletterOverside med mørke pletter. Undersiden med gule pletterOverside med mørke pletter.

Ikke en alvorlig sygdom, men kan være alvorligere end puddermeldug.

MILJØ MM:

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER: Forskellige rust typer angriber forskellige arter. Hybrider alvorligst ramt: Anna Baldsiefen, Most Caperci, campylogynum x,Patricia

Sortbrun rust: R. canadense, R. periclymenoides, R. viscosum og Klondyke. R. cinnabarinum og R. lapponicum (C. ledi var rhododendri) R. macrophyllum (C. piperianum), R. carolinianum, R. minus, R.catawbiense (C. roanensis). R. ferrugineum, R. hisutum (Puccinia rhododendri og C.ledi var. rhododendri) Gule sporehuse: R. arboreum 'Rosevallon' sanguineum hybrid med rød bladunderside (billed).

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER: Gibraltar

BEKÆMPELSE:Triadimefon (Bayleton), mancozeb (Manzate 200) fra midt august til oktober. Hvis planter viser tegn på infektion med sygdommen kan der sprøjtes med et svampemiddel.

FOREBYGGELSE: Svampen vokser om forår og sommer på Tsuga (i USA) og smitter azalea i august- efteråret. Plant ikke azalea tæt på Tsuga (og Ledum). Mange andre værter for svampen kendes: Ceder, fyr, æble? ... Opsaml og destruer inficeret materiale.

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


BLADPLETTER Leaf scorch

ÅRSAG: Svampen Septoria azalea, Septoria solidaris eller stress

SYMPTOMER: Rhododendron og Azalea kan angribes. S. azalea: Bladspidser og rande bliver brune. S. solidaris: små runde pletter med svag gul/rød rand.

MILJØ MM: Planter der får for meget eller for lidt vand. Skader i rødder og stængler. Højt pH i jorden. Evt saltskader.

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER: Nogle kloner af R. pseudochrysantum, R.souliei, R. yakusimanum mm. bliver bladkanter let visne under tørre perioder.

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

BEKÆMPELSE

FOREBYGGELSE: Plant i ren spagnum i hævede bede. Beskyt planterne mod udtørrende blæst. Undgå overgødning.

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


BLADPLETSVAMP Leaf scorch

ÅRSAG: Svampen Septoria rhododenri Cooke.

SYMPTOMER: Rhododendron. Store kantede pletter med svag gul rand, især på nede blade. Set første gang i 1938 i Nord Sjælland (SPF). Se også afsnittet om stress.Blad pletter efter våd vinter14/5-1998

MILJØ MM:

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

BEKÆMPELSE Fungicider

FOREBYGGELSE:Fjern visne blade inden marts, hvis der har været pletter på bladene det foregående år. Undgå at planter stresses i tørkeperioder. Sørg for rigtigt pH i jorden. Undgå træk.

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


NEMATODER Nematodes

ÅRSAG: Nematoden Tylenchorhynchus claytoni (i USA)

SYMPTOMER: Azalea i haver angribes (ikke i potter). Planter stopper vækst og mangler den mørkegrønne farve på bladene. Rodgaller kan dannes. Planten får det ikke bedre af gødning og vand.

MILJØ MM:

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

BEKÆMPELSEFumigants. Jorden kan renses for nematoder med SMDC (Vapam) før rhododendroner plantes.

FOREBYGGELSE: Hold planterne i god trivsel. Undgå udtørring.

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


SNUDEBILLER Root weevils

ÅRSAG: Snudebille arterne: Otiorhynchus sulcatuc,LarveBillen O. singularis, O. ovatus, Phyllobius ssp. Billerne er vingeløse og ca 5-8mm lange, lysebrune/sorte. Aktive om natten. Plantedokteren

SYMPTOMER: Rhododendron blade angribes. Der ædes huller på bladranden, især 1 cm fra spidsen (som billetklippemærker). Angrebene især juli-oktober + marts. Billelarver gnaver i rødderne/barken lige under jordoverfladen og kan gøre alvorlig skade på især mindre planter, således at de pludselig visner og dør. Her ses afgnavede områder på rodhalsen. Billen angriber en lang række andre planter.

MILJØ MM: Planter der står i skygge. Billen er fremme når nattemperaturen er høj og især lige efter mørkets frembrud.

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

R. haematodes, R. catawbiense, R. brachycarpum mm

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

R.pseudochrysantum, gamle blade af R. yakushimanum.

BEKÆMPELSE Nematoder (Heterohabditis megitis) kan købes til at dræbe larverne. Produktet hedder Nemasys H og kan købes på Grøntorvet (se nedenfor). Midlet dræber alle former for biller incl mariehøner Laven findes i jorden fra september til midt i maj. Pupper i maj + juni. Æg i juli, aug., sept. Den voksne bille især fra juni til november. Nematoder virker kun når jordtemperatur er over 10 grader, helst varmere.

Nyt biologisk bekæmpelsesmiddel side 22,Met52 granular Klisterstrimler kan anbringes omkring stammer. Billen der ikke kan flyve må kravle over hvorved den fanges. Kartofler(rå) kan lægges ud ved stammem. Billen gnaver huler i disse og gemmer sig heri? Skal prøves! Biller gemmer sig under anbragte kopper/i krøllet papirkugler.?/under våde brædder.

Pesticider mod snudebiller: Fenitrothion (nedbrydes hurtigt) udgået. Fastac (400kr/l GF Garta) USA: Orthene, Sevin og Bayleton hver 14 dag (10 dag ved nyvækst). Merit (nyt systemisk)

FOREBYGGELSE: Billerne kan udses (lommelygte) og fanges efter mørkets frembrud (kl 23), især når nattemperaturen er over 13 (jo varmere jo flere).

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


AZALEA BARK LUS Azalea scale

ÅRSAG: Bark Scale: Eriococcus azaleae. Lusen findes i Japan, USA mm. Peony Scale: Pseudaonidia paeoniae. Mere varmelskende. Cottony Scale: Pulvinaria ericicola. Har bløde skæl, 5mm.(i USA).

SYMPTOMER: Azalea(især) og Rhododendron kan angribes af barklus. Røde lus op til 6mm dækket af en hvid voksagtigt beskyttende lag. De sidder ofte i grenkløfter. Æg lægges i juni. Honningdug bliver inficeret af svampe (Apiosporum) hvorved en sort belægning fremkommer.

MILJØ MM: Planter der

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

BEKÆMPELSE Malation, Plantevask?. Apisporum bekæmpes med 0.1% Euparen.

FOREBYGGELSE:

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


RHODODENDRON ULDLUS- Lecanium scale/Mealybug

ÅRSAG: Uldlus: Pseudococcus longispinus

SYMPTOMER: Skadedyret (6mm) ses i maj-juni under bladene og stængler på Rhododendron. Endnu ikke observeret i Danmark. Angrebene opdages på grund af honningdug på oversiden af blade som er blevet sort af svampen Apiosporum 'Branddug'.

MILJØ MM: Planter der står i drivhuse.

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

BEKÆMPELSEPesticider (malation, diazione mm). 'Nimrod T' kan fjerne Brandduggen.

FOREBYGGELSE: Fjern inficerede grene. Fang skadedyrene. Højt indhold af nitrogen i bladene opmuntrer skadedyrene til angreb, derfor undgå overgødning.

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


RHODODENDRON-MELLUS

ÅRSAG: Rhododendron mellus. .

SYMPTOMER: Lusene er helt hvide og ca 2mm lange og angriber kun rhododendron. Æggene lægges på bladundersiden. Larverne er runde, grønne. Lusene ses sent på vækstsæsonnen.

MILJØ MM: Rhododendron mellusen giver årsag til den sorte brandug

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

BEKÆMPELSE Sprøjtes hver 10 dag. Sprøjtes med systemisk middel (pirimicarp) mm., Malation/ Diazinon.

FOREBYGGELSE: Sunde planter angribes sjældnere end syge.

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


KNOPMØL Rhododendron bud moth

ÅRSAG: Rhododendron møl (gråt)

SYMPTOMER: Rhododendron bladet underside mineres af lyserøde larver som også laver spind og huller. De går over i knopperne ved efteråret og overvintre heri.

MILJØ MM:

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

BEKÆMPELSESprøjt med Pesticider.(mod larver)

FOREBYGGELSE: Fjern inficerede blade i løbet af sommeren. Fjern inficerede knopper.

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


MINERLARVE Azalea Leaf-Miner

ÅRSAG: Minerlarven Caloptilia azalella. Larven er benløs og næsten gennemsigtig. Senere får den ben og bliver gulgrøn. Voksne insekt er et lille (1 cm i vingefang) gult møl med purpur pletter. Set i Danmark, men kun som gæst.

SYMPTOMER: Azaleablades (R. simsii) underside mineres af larven. Gangene larven danner er uregelmæssige i form og bliver efterhånden brune. Blister nær midterribben kan dannes, hvor flere larver huserer. Blisterne bliver senere brune. Bladene deformeres. Larven overvintre i sammenrullede blade, men kan ikke/vanskeligt overleve udendørs.

MILJØ MM:

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

BEKÆMPELSESprøjt med Pesticider.(mod larver) hver 10-14 dag med malation, diazinon eller gamma-HCH. Inficerede blade fjernes og destrueres.

FOREBYGGELSE: Fjern inficerede blade i løbet af sommeren.

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


KNOPDØD Bud blast

ÅRSAG: Svampen Pycnosteanus azaleae SYMPTOMER: Rhododendronknopper kan inficeres med svamp. Næste forår bliver knoppen brune/sorte og dør og bliver besat med sorte 'hår' (sporehuse). Billedet viser et kraftigt angreb fra maj måned i Tyskland . Nogle mener at en bladloppe er årsagen, men intet tyder på dette. Bladloppen er 9mm lang med blå, røde og evt gule striber.:: Foto HE i DK af Graphocephala fennahi

Det er dog langfra altid at knopperne bliver inficerede efter cikadeangreb og kan blive inficeret uden tilsteværelse af cikader!

Måske lever det voksne insekt blot af kirtelhår (Hans Eiberg's teori) og nymfen af at suge plantesaft (skader ses ikke).

(Sygdommen ligner alm. vinterskadede i knopper, men uden de sorte hår på knopperne som svampen laver i slut fasen. Frostdøde knopper sidder løst fast, medens inficerede knopper sidder fast og svampen breder sig ned i grenen mm., hvis den ikke fjernes . Rhododendron og Azalea knopper bliver grå/brune og dør(fra Berlingske Tidende 24. juni 2001)) Bladloppes larver (nymfer) kan da også spise af blomsteranlæget uden at svampen er tilstede og så dør blomsterknoppen også og ligner frostdøde knopper?? Insektet kan suge saft af rhododendronbladet uden man kan se nogle skader eller bladet bliver lidt gulligt. De kan også suge saft af andre planter (bøg-pæon-osv). Min egen teori er at cikaden blot spiser kirtelhår på blade og knopper. Æglægning i september-oktober? under et knopskæl og ægene overvintrer her. Fra nymfe til voksenstadium går der 2 uger. Voksent dyr lever i ca. 1 måned (de ses fra juli-november) En generation i Europa. Importeret fra østlige Nordamerika mellem 1900-1930. Kan være et stort problem i drivhuse hvor eskrementer fra dyrene lægger som et hvidt lag på bladene. Ingen bladhuller og sugemærker ses fra cikadernes virke her. Knopdød er alm. i Norge, men her er der ingen bladlopper. Mange haver i Danmark har bladlopper uden at have knopdød

Hvis svampen findes der giver knopdød så kan bladlopper, andre insekter og kraftig vind of fugt sprede denne sygdom. MILJØ MM:

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER: R. caucasicum, R. brachycarpum, R. ponticum, R. catawbiense og deres hybrider. Især Cunninghams White. Ifølge Niels Skølbjerg er især Pink Pearl den væst angrebne efterfulgt af ‘Fastuosum Flore Plenum’ og ‘Blue Peter’.

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER: Mere resistente er hybrider/arter af R. williamsianum, R.repens og R. yakushimanum (anden vækstrytme). Ligeledes løvfældende azalea.

BEKÆMPELSESprøjt med Sprozit (pyrethrum middel) som er ugiftigt for højerestående organismer--og helst om aftenen hvor der ikke er bier.. Jeg har fanget det voksne insekt med en sommerfugleketsjer på de planter der har blomsterknopper i Juli, men udrydde dem kan man vist ikke på denne måde. Så skal man fange dem hver dag for nye kommet også til fra naboen.

FOREBYGGELSE: Kun ved sprøjtning. De døde knopper indeholder ikke æg/insekter. Evt kan svampen udryddes ved at sprøjte med Bourdoux-væske. For at undgå at svampen skal inficere grenen skal de inficerede knopper fjernes. Under lab conditions 23 chemical and biological agents were tested. The neo-nicotinoïdes imidacloprid (Admire), thiacloprid (Calypso), thiamethoxam (Actara) and acetamiprid (Gazelle) were very effective, as well as the member of the oxidiazines family indoxacarb (Steward). These agents were effective on nymphs as well as full-grown leafhoppers. The caterpillar control indoxacarb is considered more selective and safer for natural enemies than neo-nicotinoïdes.


·    For the integrated control of leafhoppers Steward is the most appropriate remedy. The neo-nicothoïdes Actare, Admire, Gazelle 
	and Calypso are also very effective, but these are less safe for natural enemies. Generally applicable insecticides (not part of this study) 
	with a good effect against leafhoppers are Mesurol and Decis.

·    Growers usually spray as soon as leaf damage becomes apparent. Yellow catch plates are very well-suited signaling tools for leafhoppers. 
	Growers could decide on a threshold for damage to their crops.

·     Cicades are no easy prey for currently available predators. Egg parasites do claim a toll on populations of leafhoppers, but the percentage 
	affected is not high. The possibilities for biological (organic) control of leafhoppers therefore seem minimal.Henk Borsje

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


RHODODENDRONTÆGEN Rhododendron og Azalea Lace bug

In English Rhododendron Lace Bug, In English Azalea Lace Bug, In English
Rhododendrontægen, Plantedokteren

ÅRSAG: Tægen: Leptobyres (Stephanitis) rhododendri (og S. oberti) Længde ca. 2-3 mm På elepidote rhododendron planter (nymfe). S. pyrioides (på de lepidote) længde 4 mm Over og underside. På lepidote (skællede). . Historie om rhodo.tægen (på Tysk). Lace Bug 2008

SYMPTOMER:

Bladskade på rhododendronblad.
Bladskade på lepidot blad ( overside + underside + insekter )

Rhododendron og skællede typer angribes. Bladene får små gule pletter især i maj-juli. Undersiden får små sorte pletter af ekskrementer. Tægen er hvid-brun 3-4mm lang med kniplingsagtige vinger. Sidder ofte tæt på midternerven på bladets underside. Æg lægges i bladets midternerven, som får brune pletter. Ved kraftige angreb tager planterne skade.

MILJØ MM: Planter der står i fuld sol er mest udsatte. Planter der står tæt.

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

Især gulblomstrede planter, men også andre. Cream Chest, Dora Amaties, R. wardii mm

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER: Indumenterede arter på grund af den fysiske barriere hårene giver. Azalea angribes af S. pyrioides.

BEKÆMPELSE: Sprøjtes med pesticider fra 1 juli?. Fenitrothion /malathion/gamma-HCH/ pyrethrum med 2-3 ugers mellemrum. Evt bekæmpes fra tidligt forår. Andre midler: Orthene, Sevin og insektsæbe.

FOREBYGGELSE: Evt biologisk bekæmpelse med edderkopper og rovtæger. Evt fjerne blade der er inficeret (hvis der er få blade).

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


NATSVÆRMERLARVER Caterpillars, moths

ÅRSAG: Flere typer natsværmere:Pyramide ugle (stor grøn larve med spids i enden), Kålugle (Barathra brassicae; brun larve), Agrotis (gulgrøn med sort nakke). Frostmålere (Operophtera brumata) grøn målerlarve. Liste

SYMPTOMER: Store hullede blade på Rhododendron og Azalea (pyramide ugle). Især nyvæksten

ødelægges. Nogle larver (agrotis, O. brumata) går i de arter der danner "lys" (bureavii, strigillosum mm) og spinder bladene sammen. Store grønne larver (pyramideuglen) kan komplet æde hele nyvæksten.

MILJØ MM: Planter der står i skygge er især udsat.

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

R.haematodes, R. traillianum mm.

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

Ingen?

BEKÆMPELSEFysisk: Blade der er spundet sammen klemmes/fjernes. Pyrethrum/Derris/Trichlorphon

FOREBYGGELSE:

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


MIDER Southern Red Spider mite and ..

ÅRSAG: Mider i USA. Southern red Mite/Holly Mite: Oligonychus ilicis. Hun-miden er sortrød. Hanmiden, nymfer og æg er røde. Toplettede mide: Tetranychus urticae. Miden er kun 0.5 mm stor, gul med sorte pletter. Om efteråret bliver den rød.

SYMPTOMER: Blade bliver gule senere bronzefarvet. De unge skud bliver beklædt med spindelvæv, væksten standses og senere dør bladet.

MILJØ MM: Angriber mest planter i drivhus og her yngler de meget kraftigt. Miden transporteres på ens tøj over til andre planter.

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

Azalea?

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

BEKÆMPELSE Tetradifon, dimethoate (skadeligt for nogle planter), Dicofol. Azalea dyppes helt ned i sprøjtemidlet. Resistens opnås hurtigt mod sprøjtemidler og det anbefales at blande dicofol og tetradifol sammen. Malation og Derris er også muligheder. Olieemultion kan også anvendes.

Biologisk kontrol med rovmiden (Phytoseiulus persimilis) er at foretrække, især i drivhuse.

FOREBYGGELSE:

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


RHODODENDRON FLUEN Rhododendron whitefly

ÅRSAG:Trialeurodes vaporariorum og Dialeurodes chittendeni Dealius azalea (Azalea whitefly) = Pealius azaleae (i USA)

SYMPTOMER: Hvide trekantede fluer (1.3 mm) på undersiden af bladene. De skræmmes let op. Nye blade angribes især i området ved spidsen, hvorved randen krølles, små brune pletter kan dannes. Store mængder honningdug udskildes fra fluerne, som kan farve bladene sorte efter en svampeinfektion. Nymfer er små, flade og ovale. Skader er af mindre omfang.

MILJØ MM: Planter i skygge angribes kraftigere.

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

R. catawbiense hybrider

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

Indumenterede arter.

BEKÆMPELSEPesticider kan anvendes (bladlusemidler, insektsæbe, Fenitrothion, malation, gamma HCH, permethrin,..) sprøjtes når fluerne ses og i interval på 14 dage derefter. Juni-august.

FOREBYGGELSE: Undgå at overgøde med kvælstof. Gule klistrede fangplader over planterne kan hjælpe.

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


BLADLUS Aphids

ÅRSAG: Rhododendron bladlus. Masonaphis lambersi. Azalea bladlus. Masonaphis azaleae. Og andre arter (incl. sorte lus)

SYMPTOMER: Krøllede/vreden nyvækst derefter sort svampebelægning (Apiosporum) voksende på honningduggen. Lusene ses sent på vækstsæsonnen.

MILJØ MM: Rhododendron bladlusen set i England 1971 og er kommet fra USA. Azaleabladlusen er især fundet på indendørs planter (R. simsii mm). Især et problem i tørt vejr.

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER: R. dauricum white, R. ponticum var. (sorte lus).

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER: Bladlus ses sjældent på udendørs planter.

BEKÆMPELSE Vaskes af med kraftig vandstråle. Sprøjtes med systemisk middel (pirimicarp) mm., malation/ diazinon/ permethin/ dimetholate.

FOREBYGGELSE: Sunde planter angribes sjældnere end syge.

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


RHODODENDRON-MELLUS

ÅRSAG: Rhododendron mel-lus. .

SYMPTOMER: Lusene er helt hvide og ca 2mm lange og angriber kun rhododendron. Æggene lægges på bladundersiden. Larverne er runde, grønne. Lusene ses sent på vækstsæsonnen.

MILJØ MM: Rhododendron mellusen giver årsag til den sorte brandug

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

BEKÆMPELSE Sprøjtes hver 10 dag. Sprøjtes med systemisk middel (pirimicarp) mm., Malation/ Diazinon.

FOREBYGGELSE: Sunde planter angribes sjældnere end syge.

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


RHODODENDRON-SKJOLDLUS

ÅRSAG: Rhododendron skjoldlus-lus. .

SYMPTOMER: Lusene er brune og ca 3mm lange. Lusene har et skjold på oversiden.

Skjoldlus på rhododendronstængel.

MILJØ MM:

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

Set på R.chamaethomsonii (Cox) 3/8-1997.

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

BEKÆMPELSE

Brænd inficerede planter. FOREBYGGELSE:

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


Stem Borer

ÅRSAG: Larve af billen Obera myops. Ikke i Danmark. USA's østkyst. Larve af glasspinderen Sqnanthedron rhododendri. Ikke i Danmark.

SYMPTOMER: Rhododendron og Azalea stængler udhules af larven. Topskudet visner og dør. Den 2 cm lange larve er gul og borer en gang ned til rødderne. Larven overvintre i stænglen under jorden. Der kan ses træsmulder på stænglen, hvor der er en åbning.

MILJØ MM:

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

BEKÆMPELSE Stik en fleksibel metaltråd ned i den udhulede tunnel og dræb derved insektet. Evt fyld lys olie i hullet. Det voksne insekt ses i juni og kan bekæmpes med malation.

FOREBYGGELSE:

Litteratur: Amer.Rhod.Soc. 47, 206-209 (1993)

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


SØRGEMYG Sciera ssp , Fungus gnats

ÅRSAG: Larve af fluen: Sciera ssp.

SYMPTOMER: Rhododendron og Azalea frøplanters rødder kan ædes af larven herfra. Væksten standses og frøplanterne vælter. Ofte går der svampesygdomme i de angrebne frøplanter. Plantedokteren

MILJØ MM:Larven holder til i fugtig varm jord/spagnum.

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

BEKÆMPELSE Limplader, sug, Nematoder (evt for langsomme, temperaturafhængige) Diazinion/diazanon, imidichloprid dræber småplanter. Marathon og Merit (USA) er effektivt

FOREBYGGELSE: Sørgemyggens generationsskifte er kort så hvis der er sørgemyg i lokalet hvor frøplanterne står, vil de hurtigt opformere sig i den fugtige jord. Æg fra fluen slæbes ind med grannåle og pottemuld. Det kan være en god ide at varmebehandle/koge grannåle i en mikrobølge ovn (lugter kraftigt). Plant frøplanter i ren spagnum (og gød svagt) hvilket nedsætter mængden af fluer, men også mængden af svampesporer (gråskimmel). Biologisk bekæmpelse med nematoder muligt.

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


BLADHVEPSE

e ÅRSAG: Bladhvepselarver ? slægter som Cladius ? mm.

SYMPTOMER: Rhododendron og Azalea frøplanters bladundersider kan ædes af små bladhvepselarver. Oversiden af bladet får efterhånden brune pletter hvor bladvævet på undersiden er raspet væk .

Bladoversider med gnav-skader Kan evt være tale om bænkebidere der har gnavet? Bladundersider med gnav-skader

MILJØ MM:

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

Set på wallichii, spharoblastum og var. oreonastes (billedet) ,prunifolium

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

BEKÆMPELSE: Ofte kun små angreb så bekæmpelse ikke er nødvendigt. Larverne sidder ofte sammen i stort antal

FOREBYGGELSE: Biologisk bekæmpelse med tudser og frøer. Hvis larverne opdages kan de let fjernes.

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader

SKUMCIKADER

ÅRSAG: Skumcikader

SYMPTOMER: Jeg har set skum ved rodhalsen af nogle løvfældende azalea i 1999 som skyldes angreb af skumcikaden.

MILJØ MM:

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

BEKÆMPELSE: Jeg har endnu ikke set skader på planter

FOREBYGGELSE:

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader

BÆNKEBIDERE WOODLOUSE

ÅRSAG: Bænkebidere

SYMPTOMER: Vådt spagnum tiltrækker bænkebidere. Disse dyr ernærer sig primært af svampe i jorden. Ved store mængder kan de forårsage at spagnum nedbrydes hurtigt. Kan evt æde af blade på frøplanter (æder fra basis af bladet og ikke fra spidsen som snudebiller gør.)

MILJØ MM: Ses når spagnummen er fugtig.

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

BEKÆMPELSE: Jeg har endnu ikke set skader på større planter. Kan være et problem når frøplanter står i flamingokasser. Spagnummen omdannes for hurtigt og frøplanternes blade ædes fra basis af bladet?

FOREBYGGELSE:

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


MULDVARPE, MOSEGRISE mm

BEKÆMPELSE: Jeg har endnu ikke set skader på planter BekæmpelsmidlerDødt LINK
Mine erfaringer: Bedst at bruge muldvarpesakse til 50kr/stk.

JERNMANGEL (KLOROSE) Lime-induced clorosis

ÅRSAG: Jernmangel, (også calcium, magnesium og nitrogenmangel giver klorose) For højt pH. Stiv jord. Ugødede planter der står i lerjord - kraftigste symtomer ses om foråret.

SYMPTOMER: Blade bliver lysegule især nyvæksten startende med kanterne. Kun områderne omkring nerverne forbliver grønne. Ældre blade forbliver grønne. Klorose er oftest jernmangel. Ringe nyvækst.

Jernmangel eller anden form for klorose Plante på lerjord, der har fået svamp?

MILJØ MM: Planter der står i kalkholdig jord (lerjord). Optagelsen af jern svigter. Jordens pH for højt.

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

BEKÆMPELSE: Omplant i ren spagnum eller udvid bedet med ren spagnum. Gød med rhododendrongødning. Hvis dette ikke er muligt: Udvand 120-150 g jern chelate i 30 l pr 10 kvadratmeter. Eller indstil pH i jorden til 4.5-5 med ferrosulfate.

FOREBYGGELSE: Plant i ren spagnum. I mangel herpå juster pH ved at tilføre svovlsur ammoniak og grannåle. Tilfør jern som chelate enten gennem jorden eller gennem bladene. (evt. jern tartrat)

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


KVÆLSTOF MANGEL Nitrogen deficiency

ÅRSAG: Mikroorganismer i jorden bruger alt ubundet kvælstof.

SYMPTOMER: Rhododendron og Azalea blade bliver gule. De nye blade bliver mindre end normalt. Kun områderne omkring nerver forbliver grønne. Ældre blade bliver røde/rødplettede. Jernmangel viser tilsvarende men kraftigere symptomer.

MILJØ MM: Planter der får tilført savsmuld/høvlspåner/flis er udsatte.

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

BEKÆMPELSE: Tilsæt ammoniumsulfat til jorden. (Nitrat giver klorose).

FOREBYGGELSE: Rhododendron behøver ikke meget gødning, men kan udkonkurreres hvis rødderne står i jord med forkert pH. Ved pH 4.5-5 udkonkurrer rhododendron mange andre planter, idet de kan optage ammoniumionen bedre.

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


KALIUM MANGEL Potassium deficiency

ÅRSAG: Kalium mangel, men ses sjældent da de kræver lidt næring.

SYMPTOMER: Rhododendron og Azalea blade bliver gule i spidser og rande. Blade kan evt blive bronzefarvede. Nye blade bliver mindre end de gamle. Nerver grønne. Døde pletter på de ældste blad. Blomstring ringe.

MILJØ MM: På sandede jorde kan næringsstoffer være vasket ud. Planter kræver mere kalium end magnesium.

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

BEKÆMPELSE: Tilsæt kaliumsulfat til jorden.

FOREBYGGELSE: Der kan sprøjtes mineralopløsninger på bladene.

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


MAGNESIUM MANGEL Magnesium deficiency

ÅRSAG:Magnesium mangel. Planter kræver lidt magnesium.

SYMPTOMER: Rhododendron og Azalea blade (ældre) bliver gullige og purpurrøde områder ses på bladoverfladen. Yngre og ældre blade bliver senere bronzefarvede og dør i spidserne. Blade falder for tidligt Magnesium er mobil i planten af og blomster er for små.

MILJØ MM: På sandede jorde kan magnesium være udvasket.

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

BEKÆMPELSE: Tilsæt magnesium sulfat til jorden. 1kg/20 kvadratmeter. Der kan sprøjtes magnesiumsulfat på bladene 80g/1l vand. (Epsom salt)

FOREBYGGELSE:

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


FOSFOR MANGEL Phosphorus deficiency

ÅRSAG: fosfor mangel. Ses sjældent da planterne kræver lidt fosfor.

SYMPTOMER: Rhododendron og Azalea får røde-purpur pletter nær hovednerven på undersiden af bladene. Senere også på oversiden. De nederste blade bliver brune og blade falder af for tidligt. Blomsterfarven svag. Nogle planter får mørkegrønne/sorte blade og de gamle blade bliver senere rødlige især langs midtribben.

MILJØ MM:

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER: R. adenogynum har ofte mørke blade, som ikke skyldes næringsmangel.

BEKÆMPELSE: Tilsæt lidt superfosfat/ammoniumsulfat/Animix/ Rhododendrongødning i vækstsæssonen.

FOREBYGGELSE: Der kan sprøjtes mineralopløsninger på bladene.

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


BOR MANGEL Boron deficiency

ÅRSAG: Bor mangel. Ses sjældent da planterne kræver lidt Bor. Ses evt på kalkholdig jord.

SYMPTOMER: Rhododendron og Azalea får brune pletter på nyudsprungne blade. Pletterne (gennemsigtige) breder sig og knopper dør. Blomster bliver brune invendig.

MILJØ MM:

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

BEKÆMPELSE: Tilsæt lidt superfosfat/ammoniumsulfat/Animix/ Rhododendrongødning i vækstsæssonen. Bormangel er kun et problem i basisk jord

FOREBYGGELSE: Der kan sprøjtes mineralopløsninger på bladene.

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


BARKSPRÆNGNING Barksplit

ÅRSAG: Sen nattefrost i april og maj. For hurtig temperaturfald.

SYMPTOMER: Rhododendron og Azalea får revner i barken, især ved jordoverfladen.

MILJØ MM:

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER: Planter der skyder tidligt: R. arboreum, R. campanulatum, R. williamsianum, R.griffithianum og deres hybrider Planter der stopper væksten sent: R. makinoi, R.irroratum, R.strigillosum R. fulvum.

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER: Planter der skyder sent. R. catawbiense, R. yakushimanum mm og går tidligt i hvile. R.anhweriense.

BEKÆMPELSE: Bind evt. revnerne sammen, men ikke for lukket. Beskær angrebne stammer efter et par år for at undgå at der går svamp i vedet.

FOREBYGGELSE: Sten omkring hovedstammen har en god virkning. Plant ikke de tidligblomstrende planter i fuld sol, da de derved går for tidligt igang med væksten. Overstandere beskytter også mod for tidligt opvarmning af planterne.

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


FROSTSKADER I BLADET Freeze damage in the leaf

ÅRSAG: For lave temperaturer og for hurtig temperaturfald. Værst hvis der samtidig er solskin og blæst kombineret med at jorden er frosset (barfrost, frysetørring).

SYMPTOMER: Rhododendron og Azalea blade får plettede blade. Nogle arter får gråsorte prikker/områder i det grønne blad, hvilket er ufarligt. Andre får "gennemsigtige" blade hvilket skyldes at cellerne er sprængte, hvorefter bladet dør. Nogle blade får ødelagt midterribben især midt på bladet. Ved barfrost visner blade og stængler. Svampe inficere de ødelagte blade "Gray Blight"

MILJØ MM:

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER: Fleste storbladede rhododendron.

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER: Mange småbladede. R. smirnowii

BEKÆMPELSE: Kun forebyggelse muligt.

FOREBYGGELSE: Overstandere og sten forhindre hurtig afkøling. Gode læforhold bevirker at temperaturen er måske 1-2 grader højere end hvor der er dårligt læ. I lavt beliggende områder er temperaturen også lavere. Våde aviser/jernspande/tøj/vanding med sprinkler mm kan nedsætte det hurtige temperaturfald og redde planterne. Lys gør at frostskader hurtigere overvindes.

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


FROSTSKADER I KNOPPER Freeze damage in buds

ÅRSAG: For lave temperaturer og for hurtig temperaturfald. Værst hvis der samtidig er solskin og blæst kombineret med at jorden er frosset (barfrost, frysetørring).

SYMPTOMER: Rhododendron og Azalea knopper bliver grå/brune og dør(fra Berlingske Tidende 24. juni 2001)

MILJØ MM: Planter der står åbent exponeret er mest udsat

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER: Fleste storbladede rhododendron, samt de tidligst blomstrende. R.wardii.. Cunninghams White, Flava....

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER: Mange småbladede. R. smirnowii, yakusimanum, R. catawbiense

BEKÆMPELSE: Kun forebyggelse muligt

FOREBYGGELSE: Overstandere og sten forhindre hurtig afkøling. Gode læforhold bevirker at temperaturen er måske 1-2 grader højere end hvor der er dårligt læ. I lavt beliggende områder er temperaturen også lavere. Våde aviser/jernspande/tøj/vanding med sprinkler mm kan nedsætte det hurtige temperaturfald og redde knopperne.

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


VÆKSTSKADER I BLADET Damage in the leaf

ÅRSAG: Genetisk og kommer når de lyse dage bliver kortere

SYMPTOMER: Rhododendron blade får uregelmæssigformede blade.

MILJØ MM: Når 2. vækstsæson bliver provokeret af varme og vand så sker der en uregelmæssig vækstregulering pga dagens længde bliver kortere. Nogle mener det er afkølingsskader eller for høj væksttemperatur.

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER: R. roxieanum, R. yak., R. bureavii, R. gymnocarpum og mange flere.

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER: Kloner der tidligt afhærder er mindre følsomme.

BEKÆMPELSE: Udvælg kloner der er mindre følsomme.

FOREBYGGELSE: Udvælg de kloner der ikke er så tilbøjelige til at skyde 2. gang eller som vokser pænt. Gamle planter har ofte kun een vækstsæson.

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


VAND MANGEL/TØRST Drought

ÅRSAG: Tørke. For mange trærødder i spagnummen. Især er granrødder generende.

SYMPTOMER: Rhododendron og Azalea ruller/hænger/vrider bladene. Senere dør bladtoppen og sider

MILJØ MM: Planter der står under overstandere, tæt på husemuren og udsat for blæst/varme/sol skal ofte have ekstra vand.

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER: Storbladede arter med tynde blade. Glatbladede og uden voksbelægning.

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER: Småbladede arter med tykke blade. Indumenterede. Voksbelagte.

BEKÆMPELSE: Tilføj vand. Beskær de fremmede rødder der går ind i spagnummen.

FOREBYGGELSE: Plant i ren spagnum. Der skal mindst være 20 cm, men hvis planterne skal kunne overleve tørkeperioder uden ekstra tilførsel af vand skal spagnumlaget være 40-50cm tykt. Sten i spagnumen holder på fugtigheden. Undgå at plante nær grantræer, da rødderne herfra er meget vandsugende. En rodspærre-folie kaldet TYPAR 3507 ? (Dupon) kan forhindre rødder i at infiltrere spagnummen (Præcise oplysninger kan gives fra web-masteren senere og efter afprøvning)

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


SALTSKADER Salt injuri

ÅRSAG: For højt saltindhold i jorden eller i vandværksvandet. Især natriumklorid, nitrat og bikarbonat er skadevoldende.

SYMPTOMER: Salt og bicarbonat: Planter får brune rande på bladene. Nitrat: giver gule klorotiske pletter på nye blade og senere bladfald. Calcium: giver gule blade og resulterer i jernmangel. Magnesium: Ingen skader tåles godt. Aluminium: Ingen skader observeret. Bor: Koncentreres i bladrande og spidser som bliver gule (ligner andre skader).>

MILJØ MM: Se årsag.

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER: Storbladede. R. pseudochrysantum. Kloner indenfor mange arter er specielt følsomme/resistente.

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER: Cunnimghams White, R. catawbiense og hybrider.

FOREBYGGELSE: Flyt storbladede planter til mere skyggede pladser.

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


SOLSKOLDNING Sunscald

ÅRSAG: Kraftigt sollys

SYMPTOMER: Gule/brune pletter/større områder midt på bladet. Svampe går ofte i det dræbte væv. Gray Blight og Pestalotia Leaf spot.

MILJØ MM: Planter der flyttes fra mørke omgivelser til mere eksponerede pladser får solskoldninger

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER: Visse arter/hybrider er ekstra følsomme. Storbladede og tyndbladede rhododendron planter. R. bureavii,

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER: Tilvænnede tykbladede (småbladede) planter med godt rodsystem.

FOREBYGGELSE: Flyt storbladede planter til mere skyggede pladser. Sørg for at storbladede planter har rigelig vand og tykt spagnumlag. Undgå at fjerne overhængende blade fra overstandere i sommerperioden.

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


STRESS PLETTER Physiological leaf spot

ÅRSAG: Stress, genetisk årsag samt svampeinfektion?

SYMPTOMER: Rhododendron og Azalea blade kan få mørk purpur pletter.

R.clementinae med pletter (solskoldning?)

R.clementinae og russotinctum med pletter/stress i rødder?

R.faberii med pletter/stress i rødder? (ligner pudder meldug)

MILJØ MM: Planter under stress. Efter omplantning kan rødfarvning af blade forekomme, hvilket skyldes rodskader.

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

Mrs G.W Leak (genetisk årsag), Morheims Pink, Linda, R. principis, R.thayrianum, R. repens, R. sphaeroblastum var, R. campylocarpum R. roxieanum, R. recurvoides

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

BEKÆMPELSE:Kasser evt planten (Hvis den er genetisk svag) og vælg en mere stærk klon. Ellers gødning og mindre stress påvirkninger.

FOREBYGGELSE: Sørg for regelmæssig vanding og gødning? Planter må ikke stå for mørkt, samt for fugtigt om vinteren

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


ILTMANGEL Water logging

ÅRSAG: For tæt våd jord der er dårlig drænet.

SYMPTOMER: Rhododendron og Azalea rødder dør. Planter visner især om vinteren, da de ikke kan nå at danne nye rødder. Planterne får stresspletter (ofte violette og skyldes svamp?). Evt kan 2 års blade blive gule (uden pletter) og falde af.

MILJØ MM:

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

BEKÆMPELSE:

FOREBYGGELSE: Plant i hævede bede.

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


KVALT AF NEDFALDBNE BLADE Killed by fallen leaves in autumn

ÅRSAG: Om efteråret kan nedfaldne blade "kvæle" småplanter

SYMPTOMER: Nedfaldne blade der lægger sig på små/lave rhododendronplanter spærre for lyset. De levende blade der ikke får lys bliver meget frostfølsomme og bliver efter frost hurtigt angrebet af svampe og dør.(Pythophtera mm)

MILJØ MM: Nedfaldne blade kombineret med frost giver svampeangreb.

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER:

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

BEKÆMPELSE: Fjern nedfaldne blade der ligger sig på små planter.

FOREBYGGELSE: Plant i hævede bede. Fuglenet et stykke over planterne kan hjælpe. Plant ikke småplanter under træer uden beskyttelse.

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


FORGIFTET AF VALNØDDETRÆER Killed by Walnut trees

ÅRSAG: Valnøddetræet indeholder giftstoffer der udskildes gennem rødderne og hæmmer andre træer i deres vækst. Juglone toxin fra rødder bevæger sig ikke langt fra rodzonen.
FØLSOMME ARTER/HYBRIDER: Fleste arter og hybrider

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER: Gibraltar, R. nudiflorum mm

BEKÆMPELSE: Fjern nedfaldne blade.

FOREBYGGELSE: Plant rhodoer et andet sted.

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


BLADTAB Leafdrops and leaf spots

ÅRSAG: Genetisk. Hybrider får ofte lidelsen og ramte planter kasseres. Planten mangler nogle vitale gener

SYMPTOMER: Nye blade får sorte pletter, som siden bliver gule om efteråret. Bladene falder af; evt alle.

BEKÆMPELSE: Kasser planten. Der kan også være tale om dårligt dræn, især hvis jorden ofte er våd i længere tid (kun gule blade, ingen pletter)

Svampe mm Skadedyr Mangelsygd Miljø skader


GULE BLADRANDE Yellow leave edges

ÅRSAG: Skyldes sikkert genetiske årsager idet det er tilbagevendende problemer for bestemte arter.

Fremkommer i juli-august på de nye blade og efter varmt vejr (over 25C i nogle dage). SYMPTOMER: Nye blade får gule bladrande, som siden evt. bliver brune om efteråret eller stadig gule næste år. .

FØLSOMME ARTER/HYBRIDER: Er set på især R. iodes, R. wightii, R. phaerochrysum, R. roxieanum, R. lanatoides (som på figuren).

RESISTENTE ARTER/HYBRIDER:

BEKÆMPELSE: Stil ikke disse arter så de får direkte sol i mange timer om dagen.Litteratur: Compendium of Rhodo. and Azalea Diseases 44$