Danish Logo


Rhododendron baileyi R. bainaense Til B R. baihuaense

Rhododendron baileyi

 R. baileyi at Glendoick. Photo: H. Eiberg
R. baileyi at Glendoick. Foto: H. Eiberg

 R. baileyi at Glendoick. Photo: H. Eiberg
R. baileyi i Glendoick. Foto: H. Eiberg

 R. baileyi at Milde. Photo: Jens C. Birck
R. baileyi fra Glendoick i Milde, Bergen. Foto: Jens C. Birck

 R. baileyi in Sikkim. Photo: H. Eiberg
R. baileyi i Sikkim. Foto: Lene Scheid

 R. baileyi RSF hos Kurt Hansen. Photo: Kurt Hansen
R. baileyi fra RSBG, stik. Foto: Kurt Hansen

 R. baileyi hos Bent Ernebjerg. Photo: Hans Eiberg
R. baileyi blomsterknop (november) hos Bent Ernebjerg. Foto: H. Eiberg

 R. baileyi hos Bent Ernebjerg. Photo: Hans Eiberg
R. baileyi blomsterstilk hos Bent Ernebjerg. Foto: H. Eiberg

 R. baileyi hos Bent Ernebjerg. Photo: Hans Eiberg
R. baileyi ydre krone skællet hos Bent Ernebjerg. Foto: H. Eiberg

 R. baileyi hos Bent Ernebjerg. Photo: Hans Eiberg
R. baileyi indvendig krone hos Bent Ernebjerg. Foto: H. Eiberg

 R. baileyi hos Bent Ernebjerg. Photo: Hans Eiberg
R. baileyi ovarie, støvdragere og griffel hos Bent Ernebjerg. Foto: H. Eiberg

 R. baileyi hos HE. Photo: Hans Eiberg
R. baileyi, stamme. Foto: H. Eiberg

R. baileyi

R. baileyi (Baileya) busk op til 2 m. Blade er 3-5 cm lange 2:1 (L:B). Blomsterne kommer i april-maj. Vildtvoksende i Sikkim, Bhutan, S-Tibet ved 3050 - 4200 m. Planter fra Sikkim ved 3050 m. er ikke hårdføre i Danmark. Ligner R. cowarianum (denne har en kun m.få skæl på kronens yderside, og ikke randhårethåret calyx). H.Eiberg

Flora of China D. Genbank RBGE Herbarium; thyodocum
RBGE herbarium. R. baileyi
R. baihuaense Til B R. bainaense