Danish Logo


Rhododendron x intermedium R. intricatum Til I R. insigne

Rhododendron x intermedium

 R. x intermedium, photo: Ole Jonny Larsen
R. x intermedium i Tyrol, Østrig 2011. Foto: Ole Jonny Larsen

 R. x intermedium, photo: Hans Eiberg
R. x intermedium. Foto: Hans Eiberg

 R. x intermedium at Harold Fearing, photo: Harold Fearing
R. x intermedium hos Harold Fearing. Foto: Harold Fearing


R. x intermedium. Er sikkert en hybrid mellem R. ferrugineum og R. hirsutum. Har få spredte randhår på bladene og normalt en rød blomst med lysebrune skæl på 1. årsbladene. Den hvide form afbildet er nok et kryds mellem to hvide former af forældrene. H. Eiberg

D. Genbank
R. insigne Til I R. intricatum