Danish Logo


Rhododendron petrocharis R. phaeochrysum v agglutinatum Til P R. petelotii

Rhododendron petrocharis

 R. petrocharis, photo: Ole Jonny Larsen
R. petrocharis. Foto: Ole Jonny Larsen

 R. petrocharis, photo: Ole Jonny Larsen
R. petrocharis. Foto: Ole Jonny Larsen


R. petrocharis (Moupiensia) Tæt beslægtet med R. dendrocharis, men med større aflange randhårede blade. Blomsterne er hvide. Vildtvoksende i Sichuan. Betragtes også som en variation indenfor R. dendrocharis (synonym) De dyrkede planter af arten har næsten runde blade og afviger fra typeeksemplaret H.E.

Flora of China D. Genbank
RBGE Herbarium