Danish Logo


Rhododendron sherriffii R. shweliense Til S R. shanii

Rhododendron sherriffii

 R. sherriffii. Foto: JC. Birck
R. sherriffii. Foto: JC. Birck

 R. sherriffii. Foto: JC. Birck
R. sherriffii. Foto: JC. Birck

 R. sherriffii leaves at RSBG. Foto: H. Eiberg
R. sherriffii leaves at RSBG, Foto: H. Eiberg

 R. sherriffii. Foto: Annette Kryger
R. sherriffii. Foto: Annette Kryger

R. sherriffii (Fulgensia) (- 20 C) En spændende, langsomtvoksende art, nært beslægtet med R. fulgens og R. lopsangianum. Udseendet minder de også stærkt om en spinkelt bygget R. fulgens, med lidt mindre blade og et tæt mørkebrunt filtlag på undersiden. Naturligt blomstringstidspunkt er marts-april løse klaser af mørkerøde klokker med sorte nektarlommer. Svingende hårdførhed, men denne moderplante klarer sig udmærket her. S Tibet Tue Jørgensen
ARS Flora of China D. Genbank
RBGE Herbarium;