Danish Logo


Rhododendron bureavii (R. bureavioides, Davidian) R. burjaticum Til B R. bureavoides

Rhododendron bureavii (R. bureavioides Balf., Wilson, Davidian)

bureavioides,W3089 har to-lag indument. Photo: Claus Staune
R. bureavioides W.3089 har to-lag indument. Foto: Claus Staune

bureavioides,W.1538, Göteborg har to-lag indument. Photo: Claus Staune
R. bureavioides,W.1538, Göteborg har to-lag indument. Foto: Claus Staune

bureavioides, Glenarn nursery har to-lag indument. Photo: Claus Staune
R. bureavioides, Glenarn nursery har to-lag indument. Foto: Claus Staune

bureavioides in Copenhagen Bot. Garden. Photo: Hans Eiberg
R. bureavioides i CBG 2000-5139, blomsterknop. Foto: Hans Eiberg

bureavioides. Photo: Hans Eiberg
R. bureavioides hos Bent Ernebjerg. Foto: Hans Eiberg

bureavioides. Photo: Hans Eiberg
R. bureavioides Købh. Bot. Have 2000-5139 , bladstilk. Foto: Hans Eiberg

bureavioides. Photo: Hans Eiberg
R. bureavioides hos Bent Ernebjerg, bladstilk. Foto: Hans Eiberg

bureavioides. Photo: Hans Eiberg
R. bureavioides hos Bent Ernebjerg, tykt sejt ulden indument. Foto: Hans Eiberg

bureavioides. Photo: Hans Eiberg
R. bureavioides hos Bent Ernebjerg, tykt sejt ulden indument. Foto: Hans Eiberg

bureavioides in Copenhagen Bot. Garden. Photo: Hans Eiberg
R. bureavioides i CBG 2000-5139, blomsterstilk. Foto: Hans Eiberg

bureavioides. Photo: Hans Eiberg
R. bureavioides hos Bent Ernebjerg, blomsterstilk. Foto: Hans Eiberg

bureavioides. Photo: Hans Eiberg
R. bureavioides hos Bent Ernebjerg, indvendig krone. Foto: Hans Eiberg

bureavioides. Photo: Hans Eiberg
R. bureavioides hos Bent Ernebjerg, ovarie og griffel (glat). Foto: Hans Eiberg

bureavioides in Copenhagen Bot. Garden. Photo: Hans Eiberg
R. bureavioides i CBG 2000-5139, ovarie og griffel (glat). Foto: Hans Eiberg

bureavioides. Photo: Hans Eiberg
R. bureavioides hos Bent Ernebjerg, ovarie. Foto: Hans Eiberg

bureavioides, W Berg,  photo: Steve Hootman
R. bureavioides NV-Sichuan, Waren Berg. Foto: Steve Hootman

bureavioides in Milde, Bergen, Norway. From Glendoick. Photo: Hans Eiberg
R. bureavioides? (Cox), Milde i Bergen, Norge. Foto: Hans Eiberg

bureavioides in Milde, Bergen, Norway. From Glendoick. Photo: Hans Eiberg
R. bureavioides? (Cox), Milde i Bergen, Norge. Foto: Hans Eiberg

 R. bureavoides in Bot. Garden Copenhagen. Photo: Hans Eiberg
R. bureavioides? i Botanish Have i Købh. Foto: Hans Eiberg

 R. bureavoides in Bot. Garden Copenhagen, seed pod. Photo: Hans Eiberg
R. bureavioides? i Botanish Have i Købh. Frøstand, NB. griflen glat. Foto: Hans Eiberg

 R. bureavoides in Bot. Garden Copenhagen, trunk. Photo: H. Eiberg
R. bureavioides? i Botanish Have i Købh., stamme. Foto: H. Eiberg

R. bureavioides, Davidian (Taliensia) har efter beskrivelserne et to-laget indument (fleste har 1-lag) i modsætning til de fleste former af R. bureavii. R. bureavii har på de fleste kloner eet lag. Herbariearket fra RBGE af Wilsons 3954 som er holotypen for R. bureavioides ligner den overnævnte plante som Davidian har beskrevet. Forholdsvis lang bladstilk og griflen uden hår og kirtler. Så er planterne fra Danba Gorge, som Cox introducerede først er ikke R. bureavioides, men R. danbaense.
R. bureavioides Balf. (Wilson, Davidian) er inkluderet i R. bureavii i mange bøger.
R. bureavioides adskiller sig ved at ovary (svagt håret) og griffel er glat og har en lang bladstilk.
Hans Eiberg


Flora of China, R. danbaense
Flora of China, old form: bureavioides
RBGE Herbarium; R. bureavii

R. bureavioides W.3959 fra Harvard Uni. Herbarium (Arnolds Arboretum).
Den er her katalogiseret som faberi f. roseum, Hemsley. Som du kan se har den en lang bladstilk ligesom Davidians bureavioides jo også har, men dog ikke tendensen til de oblanceolate blade.
Claus Staune

This image belongs to the Digital Collection of the Harvard University Herbaria
Arnolds Herbarium, rettighederKommentarer fra Claus Staune
Herbariummateriale

Kildebeskrivelse af R. bureavioides, Balf. f. Notes RBGE. Vol.13 (1920), 33.
Busk op til 3 m. høj. Stængler med lyst brunt (uldent *) indument bestående af lange, stive hår, beklædt med kortstilkede rødlige kirtler. Blade kortstilkede, læderagtige, aflangt ovale (:oblong), op til 14 cm. lange og 5 cm. brede. Bladbasis bredt afrundet (bladspids stumpt til gradvist tilspidsende *). Overflade mørk oliven-grøn, med spor af indument. Underside beklædt med et tykt, blødt, uldent, rust-rødt og blivende indument: Sammenvævet, trådformet, flergrenet, bølgende hår (:Ramiform). Bladstilk tyk, 1 cm. lang, 5 mm bred og behåret som grenstilken. Blomsterstand tæt (op til 15 blomster *). Dækblade under blomstring lådne, rustrøde udvendigt. Silkeagtige indvendigt. Blomsterbæger ca. 8 mm. lang, 5-delt, bægerblade 2 mm brede. Let håret (:floccose) med røde kirtler. Kronblade ca. 4 cm. (4-5 cm. *) lange, klokkeformede, udvendig glat, indvendig kirtlet og dunet. (Rosa med ganeplet og karmoisin-røde pletter *). Støvdragere : 10, uens (2-3 cm lange *). Støvtråd let håret (ved basis *). Støvfang glat. Griffel ( 3-5 cm. lang *), let håret ved basis. Frugtknude kirtlet og uhåret.
W.-Kina, (Lang-kong og Sung-Kwei - pas, nord for Tali-fu. N.-Sichuan, *). Indtroduceret af Wilson i 1904. Indsamlet i Tatsien-lu med nr.3954 (herbariemateriale i RBGE. syntype) og 3959=1538 (frø indsamlet).

*: Tilfølelser fra J.B. Stevenson´s "The Species of Rhododendron".

I forhold til Davidians beskrivelse er den mest markante forskel at bladstilken er kortere: Ca. 1 cm. mod Davidians angivelse på 1-3 cm. Bladformen ser ud til at passe med hans beskrivelse som oblong-lanceolat (el. oblanceolat). Desuden oplyser Davidian at den har dobbeltlaget indument og at det på nogle af planterne fra Wilsons frø er lysere brunt. Davidian har i sin beskrivelse sandsynligvis lagt mindst ligeså meget vægt på de levende planter fra Wilsons frø, som på herbariematerialet. Billedet af den levende plante, som den fremstår i Davidians bog (inkl.planten fra Göteborg) har mere oblanceolate blade og længere bladstilk, end det ser ud til at herbariematerialet for W.3954 har. R. bureavioides fra Wilson´s indsamling har større, og mere oblanceolate blade end bureavii generelt har. Overfladen af bladet er glattere og fremstår mere skinnende. Det tykke indument er lysere brunt eller kanelfarvet. Under det tykke ydre filtlag kan man med det blotte øje se en tynd hinde af hvide rosulate hår, hvilket man ikke umiddelbart kan se på R. bureavii. Blomsterklasen er større, og den rosa mere tragtformede blomst, er også større end hos bureavii. Frugtknuden er glat og frøkapslen større uden den kraftige behåring man typisk ser hos bureavii. Desuden er den mere hårdfør end de fleste former af bureavii. Formen fra Göteborg ser ud til at være identisk med den plante Davidian har beskrevet og afbildet i hans bog, så man må gå ud fra at den er fra den oprindelige indsamling af Wilson fra Tatsien-lu i det syd-vestlige Sichuan med indsamlingsnr. 1538. R. bureaviodes blev også fundet af Warren Berg ved Mt. Sigunian i Sichuan i 1983. Et billede heraf kan ses i Journal ARS 1984 nr. 2. Utallige planter af "bureavioides" som nu er i kultur, "genopdaget", indsamlet og solgt af Cox, passer ikke med kildebeskrivelsen og herbariematerialet, og lader til at have mere tilfælles (men ikke identisk) med beskrivelsen af R. danbaense.
R bureavioides, W.3954 fra RBGE.´s herbarie-katalog: Man kan se at de har fået materialet fra Kew som en isotype, men det burde jo være identisk med holotypen.

Der er også et billede med samme indsamlingsnummer med Wilsons svært læselige noter:

Man kan se at der er to indsamlingsnumre: 3954 (indsamlet i juni 1904)og 3959=1538 (indsamlet i maj 1904). Det sidste indsamlingsnummer må være holotypen der blev sendt til Kew, og som jo nu er forsvundet. Wilson havde to numre fra hver indsamlet plante: Et nummer til herbariemateriale og et andet til frø. Der blev altså ikke indsamlet frø fra W.3954, men kun fra 3959=1538.
Chamberlain har åbenbart været i tvivl om den skulle gøres synonym med bureavii, faberi el. prattii, sikkert pga. det bistrate indument. Den tynde hvide belægning man ser når man zoomer ind, må være de rosulate hår som Davidian beskriver. Denne kan man ikke umiddelbart se når man zoomer ind på Delavay´s eksemplar af bureavii, selvom Davidian jo anfører at den også skulle være bistrate (han nævner at de rosulate hår også kan være "widely scattered". Og det er måske derfor den andre steder bliver beskrevet som unistrate. Jeg kan nu heller ikke selv med lup identificerer dobbeltlag på mine eksemplarer af bureavii).
Ud fra billedet er det svært at se om ovariet er helt glat og kirtlet på bureavioides. Faktisk vil jeg mene at der er en antydning af behåring?! ( Det er der iøvrigt også på min form fra Göteborg).
I forhold til Davidians beskrivelse er den mest markante forskel at bladstilken er kortere: Ca. 1 cm. mod Davidians angivelse på 1-3 cm. Bladformen (specielt på det sort-hvide fotografi) ser ud til at passe med hans beskrivelse som oblong-lanceolat el. oblanceolat.
Sandsynligvis har Davidian også beskrevet arten udfra et levende eksemplar i RBGE, som efter al sandsynlighed må være frø fra Wilson, og som jeg ser det har han i sin beskrivelse lagt mindst ligeså meget vægt på den levende plante, som på herbariematerialet.
Den levende plante, som den fremstår i Davidians bog (inkl. planten fra Göteborg) har ihvertfald mere oblanceolate blade og længere bladstilk, end det ser ud til at herbariematerialet for W.3954 har.
Det er vel også en mulighed at Davidian har beskrevet den ud fra holotypen W.3959=1538, som der kom frø fra, og at dette eksemplar ikke var helt identisk med 3954. Noget kunne ihvertfald tyde på at indsamlingerne ikke er fra samme bestand, hvis 3959=1538 er indsamlet i maj og 3954 i juni. Spørgsmålet er så hvad herbariematerialet af 3954 ligner mest; Davidians el. de nye introduktioner af Cox´ / AC.´s planter. De nye introduktioner som jeg er bekendt med har generelt et løst, usammenhængende lysebrunt til brunt indument (ikke rust-rødt), bladformen aflangt elliptisk og bladbasis er indskåret (cordate). Kronbladene hvide og relativt små. (Jeg vedhæftede mig ikke ved ovariet da den blomstered hos mig for et par år siden, men Cox siger jo at den er kirtlet og uhåret).
Göteborg / (Davidian)-formen har længere bladstilk og mere oblanceolate blade. Indumentet er kanel-farvet til lysebrunt. Kronbladene er større og rosa, og ovariet kirtlet og svagt håret.
Claus Staune


R. bureavoides Til B R. burjaticum