Danish Logo


Rhododendron farinosum R. farrerae Til F R. fargesii

Rhododendron farinosum

 R. farinosum JN 11036. Photo: Sten Nørkjær
R. farinosum JN 11036 hos Sten Nørkjær. Foto: Sten Nørkjær

 R. farinosum JN 11036. Photo: Roberto Lesti
R. farinosum JN 11036 hos Börje Thorstensson. Foto: Roberto Lesti

 R. farinosum. Photo: Jens Nielsen
R. farinosum JN 11036 Zhaotong, 3000m. Foto: Jens Nielsen

 R. farinosum. Photo: Jens Nielsen
R. farinosum JN 11036. Foto: Jens Nielsen

 R. farinosum. Photo: Jens Nielsen
R. farinosum JN 11036. Foto: Jens Nielsen

 R. farinosum. Photo: Jens Nielsen
R. farinosum JN 11036. Foto: Jens Nielsen

 R. farinosum. Photo: Jens Nielsen
R. farinosum NN 0904 Yao Shan 2009. Foto: Jens Nielsen

 R. farinosum. Photo: Jens Nielsen
R. farinosum NN 0904 Yao Shan 2009. Foto: Jens Nielsen

 R. farinosum indumentum. Photo: Hans Eiberg
R. farinosum JN 11036 på Zhaotong, 3000m. Bladunderside (december). Foto: Hans Eiberg

 R. farinosum. Photo: Hans Eiberg
R. farinosum JN 11036 hos Bent Ernebjerg. Indvendig krone. Foto: Hans Eiberg

 R. farinosum. Photo: Hans Eiberg
R. farinosum JN 11036 hos Sten Nørkjær. Blomsterstilk. Foto: Hans Eiberg

 R. farinosum. Photo: Hans Eiberg
R. farinosum JN 11036 hos Bent Ernebjerg. Blomsterstilk. Foto: Hans Eiberg

 R. farinosum. Photo: Hans Eiberg
R. farinosum JN 11036 hos Sten Nørkjær. Blomterknop. Foto: Hans Eiberg

 R. farinosum. Photo: Hans Eiberg
R. farinosum JN 11036 hos Sten Nørkjær. Blomterknop i udspring. Foto: Hans Eiberg

 R. farinosum. Photo: Hans Eiberg
R. farinosum JN 11036 hos Bent Ernebjerg. Foto: Hans Eiberg

 R. farinosum. Photo: Hans Eiberg
R. farinosum JN 11036 hos Bent Ernebjerg. Støvfang. Foto: Hans Eiberg

 R. farinosum trunk. Photo: Hans Eiberg
R. farinosum JN 11036, stamme. Foto: Hans Eiberg

R. farinosum ARS12 #717 seeds. Foto: Hans Eiberg

R. farinosum (Taliensia eller Argyrophylla). Busk op til 1-2 m med stive grene. Bladene har et hvidt 2-laget indument (øverste uldent) og er nervede bulede på overfladen af de aflange blade. Bladene skal være op til 8 cm lange. Klasen kort med 5-6 blomster calyx ubetydelig. Blomsterne klokkeformede hvide 3-3.5cm. Har kortere blade end R. floribundum og mere hvidt indument. R. farinosum AC1059 er en R. floribundum med hårede støvdragere.
Som JN siger er hans plante JN100222 en mellemting mellem R. denudatum og R. wiltonii, men med langsom vækst og med lyserøde blomster.
Hans EibergRhododendron farinosum (Taliensia or Argyrophylla). One of A. A. Maire discoveries from 1913, but was never introduce to cultivation. It is suppose to be allied to R. denudatum, another of Maire discoveries from this part of Yunnan, R. farinosum is a much more compact plant and seem closer to R. wiltonii and probably should be transferred to Taliensia. The plants found are a perfect match on the type specimen. Smallish ridged deeply veined leaves, with light brown indumentums on the underside, which seem to quickly bleach to a light-grey.
Jens Nielsen


Flora of China
RBGE Herbarium; R. farinosum


Flora of China:
Buske, 1-2 m høj; skyder med stive skud, 4-5 mm i diam. under blomsterstanden, tyndt gråt filtet, senere glatte. Bladstilk stiv, ca. 10 mm; bladplade læderagtig, omvendt ægformet til aflang-elliptisk, 5-8 x 2-3 cm; bladgrund tragtformet; spidsen stump eller afstumpet; bladundersiden med et 2-laget indument, øvre lag lysebrunt uldent filtet; nedre lag hvid og komprimeret; bladoversiden grøn, bulet, glat; midterribben fremtrædende for neden, dybt nedsunket på bladoverfladen; sideribber 12-14-parret. Blomsterstand kort, ca. med 5- eller 6 blomster; skaft ca. 5 mm, filtet. Blomsterstilk 1-1,5 cm, dækket med et hvidligt til orangebrubt filtlag; bæger lapper 5, små, trekantede, rødbrun-filtet; kronen klokkeformet, hvid, 3-3,5 cm, glat på ydersiden, puberulent på indersiden ved base; lapper 5, orbicular, 1,5-2 cm, emarginate; støvdragere 1,5-2 cm, støvtråde pubertære for neden; frugtknude æggeformet eller aflang-cylindrisk, 5-7 mm, tæt lysebrun filtet; griffel glat. Kapsel ikke kendt.

Flora of China:
Shrubs, 1–2 m tall; shoots stout, 4–5 mm in diam. below inflorescence, thinly gray tomentose, later glabrescent. Petiole stout, ca. 10 mm; leaf blade leathery, obovate to oblong-elliptic, 5–8 × 2–3 cm; base cuneate; apex obtuse or blunt; abaxial surface with indumentum 2-layered, upper layer fawn woolly-tomentose; lower layer white and compacted; adaxial surface green, bullate, glabrous; midrib prominent abaxially, deeply impressed adaxially; lateral veins 12–14-paired. Inflorescence short, ca. 5- or 6-flowered; rachis ca. 5 mm, tomentose. Pedicel 1–1.5 cm, clad with whitish to tawny tomentum; calyx lobes 5, minute, triangular, rufous-tomentose; corolla campanulate, white, 3–3.5 cm, glabrous outside, puberulent on inside at base; lobes 5, orbicular, 1.5–2 cm, emarginate; stamens 1.5–2 cm, filaments pubescent at base; ovary ovoid or oblong-cylindric, 5–7 mm, densely fawn tomentose; style glabrous. Capsule not known. Thickets; ca. 3200 m. NE Yunnan (Qiaojia).Forkert navngivning:

 R. farinosum . Foto: Hans Eiberg
R. farinosum - floribundum (evt R. ebianense) hos Henning Andersen (fra Jes Hansen). Bladene er mere end 8 cm lange, men blomsten er klokkeformet. Foto: Hans Eiberg

 R. farinosum. Foto: Hans Eiberg
R. farinosum - floribundum hos Henning Andersen (fra Jes Hansen). Bladene er mere end 8 cm lange, men blomsten er klokkeformet. Foto: Hans Eiberg


"R. farinosum" Alan Clark's indsamling. AC1059. Er nok en R. floribundum da bladene er 20cm.

R. fargesii Til F R. farrerae