Danish Logo


Rhododendron flavidum var. psilostylum R. fletcherianum Til F R. flavidum aff

Rhododendron flavidum var. psilostylum

 R. flavidum var. psilostylum. Photo: Kurt Hansen
R. flavidum var. psilostylum JN 2016. Foto: Kurt Hansen

 R. flavidum var. psilostylum. Photo: Kurt Hansen
R. flavidum var. psilostylum JN 2016. Foto: Kurt Hansen

 R. flavidum var. psilostylum. Photo: Kurt Hansen
R. flavidum var. psilostylum JN 2016. Foto: Kurt Hansen

 R. flavidum var. psilostylum. Photo: Kurt Hansen
R. flavidum var. psilostylum JN 2016. Foto: Kurt Hansen

 R. flavidum var. psilostylum. Photo: Kurt Hansen
R. flavidum var. psilostylum JN 2016. Foto: Kurt Hansen

 R. flavidum var. psilostylum. Photo: Kurt Hansen
R. flavidum var. psilostylum JN 2016, blomsterknop. Foto: Kurt Hansen

 R. flavidum var. psilostylum. Photo: Kurt Hansen
R. flavidum var. psilostylum JN 2016. Foto: Kurt Hansen

 R. flavidum var. psilostylum. Photo: Kurt Hansen
R. flavidum var. psilostylum JN 2016. Foto: Kurt Hansen

 R. flavidum var. psilostylum. Photo: Kurt Hansen
R. flavidum var. psilostylum JN 2016. Foto: Kurt Hansen

 R. flavidum var. psilostylum. Photo: Kurt Hansen
R. flavidum var. psilostylum JN 2016. Foto: Kurt Hansen R. flavidum var. psilostylum. Photo: Hans Eiberg
R. flavidum var. psilostylum aff, blade med brod. Foto: Hans Eiberg

 R. flavidum var. psilostylum. Photo: Hans Eiberg
R. flavidum var. psilostylum aff. Lille calyx (1-1.5 mm) og uden skæl på randen som var. flavidum har. Foto: Hans Eiberg

 R. flavidum var. psilostylum. Photo: Hans Eiberg
R. flavidum var. psilostylum aff. Uhåret griffel (forskellige skælfarver og størrelser). Foto: Hans Eiberg

 R. flavidum var. psilostylum. Photo: Hans Eiberg
R. flavidum var. psilostylum aff. Uhåret griffel. Foto: Hans Eiberg

 R. flavidum var. psilostylum. Photo: Kurt Hansen
R. flavidum var. psilostylum JN 2016, uhåret griffel. Foto: Kurt Hansen

 R. flavidum var. psilostylum bark. Photo: Hans Eiberg
R. flavidum var. psilostylum aff. Stamme. Foto: Hans Eiberg

R. flavidum var. psilostylum aff. (Lapponica) (-20 C). Denne variant har to forskellige farvede skæl på de et år gamle blade. De fleste skæl er gyldne iblandet nogle mørke. Bladene er mørkere grønne og lidt bredere end var. flavidum (ikke på typeeksemplaret (ca. 1 cm lange 0.5 cm brede)). Blomsten har få skæl udvendig midt på kronlapperne. Da aff. planten her mangler skæl på blomstens yderside, så må det være en aff. form. Calyx er kun max 2 mm og mangler skæl på randen og griflen glat. R. var. flavidum kan også have forskellige skæl farver og størrelser, men har håret griffel og få brune skæl på calyxranden. Kapslen er mindre og tykkere (5-6 mm lang). Blomstrer i juni 1. gang og senere evt. i sept. Vokser ved ca. 3300 m i vest Sichuan (Dayi, Guan Country, Niutoushan, West, 10000 feet).
Hans Eiberg

Er foreslået af Phillipson og Cox at være en hybrid mellem R. flavidum (8N) og en gul R. rupicola (2N) dvs. var. psilostylum = 5N og derfor steril (HE). Der er ingen oplysninger om varianten er steril. R. flavidum var. pilostylum er næppe en hybrid med en gul R. rupicola, idet både R. flavidum var. flavidum og en gul R. rupicola har en håret griffel og derfor må en hybrid mellem disse to også have en håret griffel, hvilket ikke er tilfældet (HE). Der er ikke skarpe grænser mellem variationerne indenfor R. flavidum, da planter kan findes i en blanding med og uden hår på griflen og få skæl på kronen.

Flora of China: R. flavidum
RBGE Herbarium; R. flavidum og var. psilostylum
GBIF Herbarium; R. flavidum og var. psilostylum
R. flavidum aff Til F R. fletcherianum