Danish Logo


Rhododendron herpesticum R. hidaense Til H R. henenense ssp. lingbaoense

Rhododendron dichroanthum ssp. scyphocalyx/(R. herpesticum)

 R. herpesticum, photo: H. Eiberg
R. herpesticum. Foto: H. Eiberg

 R. herpesticum flower bud, photo: H. Eiberg
R. herpesticum blomsterknop (november) hos Bent Ernebjerg. Foto: H. Eiberg


R. 'herpesticum' (Tidligere R. dichroanthum ssp. herpesticum)(Neriiflora). Planten er flyttet rundt mellem R. dichroanthum ssp. scyphocalyx og R. eudoxum, men R. herpesticum mangler kirtelhårne og har en anden indumenttype end disse. Dværgplante med orange-røde blomster.
H. Eiberg

D. Genbank
RBGE herbarium. R. dichroanthum
R. henenense ssp. lingbaoense Til H R. hidaense