Danish Logo


Rhododendron Hobbiense"

Rhododendron Hobbiense a new species? - March 20th March 2006

Nej, det er en klon af R. luciferum (aug. 2010)

R. Hobbiense, blomsterklase hos CA Lehmann, HE R. Hobbiense, plante hos J.C. Birck, JCB Knop hos J.C. Birck, JCB
Overside af blad hos HE, H. Eiberg Underside af blad hos HE, H. Eiberg Kapsel hos HE, H. Eiberg
Kapsel - ung hos HE, H. Eiberg
Planten om vinteren hos HE, H. Eiberg
R. Hobbiense blomsterklase hos Carl Adam Lehman hos Carl A. Lehmann, H. Eiberg

R. Hobbiense - described by Hans Eiberg ; 20th March 2006
Synonymes: R. 'Hobbies bureavii'; poluninii aff.
R.luciferum sold by K. Cox is R. circinnatum

Lanata subsection:


About R. Hobbiense:

Not a hybrid: gave uniform offsprings with R. yakushimanum. The R. Hobbiense can produce lots of seeds by self-pollination.
Seeds from Hsu expedition in 1937 to Tibet were sendt to Hobbie (Carl Adam Lehmann)
Leaves ->7-16-> cm long 3-4 cm broad, flat, dark green, glossy
Leaves with thick yellowgreen (new leaves) -> yellow brown flat indumentum (1 year old leaves),
not red-brown and cottony on the lower leaf surface. Unilayer* ramiform indumentum
New growth with brown tomentum on upper leaves
Petiole with white indumentum, also red-brown hair in May
Corolla cream-yellow, 3.5-4cm long. Lobes 5, -13 mm (like R. luciferum)
Pedicle 8-15mm Ovary wollen, no glands
Calyx minute, 0.5-1mm long. Outsite and margin densely yellow tomentose

After 10 years 1 m high without fertilization.
No winter damage at > -20C R. lanatum var. lanatum, R. tsariense and R. lanatum var. luciferum are more tender.

This species is not:
R. luciferum (or R. lanatum var. luciferum) orange/red-brown cottony indumentum, and leaves 8-14cm
R. tsariense (small leaves 2-4cm, corolla white-pink)
R. flinckii (red brown indumentum)
R. circinnatum (ovary with glands -> hybrid!)
R. lanatum (brown-coffeebrown indumentum)
R. poluninii (leaves 5-7 cm, corolla white-pink)
R. lanatoides (more narrow leaves and indumentum different: thicker, glossy, recurved; white corolla)
(leaf basis and apex tapering)

R. luciferum after Davidian's book
R. lanatoides at Muncaster: photo: Kurt Hansen
R. lanatum at Muncaster: photo: Kurt Hansen
Subsec. Lanata leaves (except "hobbiense") var.luciferum #6 April 24, 2006
R. lanatum var. luciferum and R. Hobbiense leaves May 10, 2006
Lanata leaves. 1 hobbiense, 2 luciferum lanatum 'Bartolomew' , 3 Cox-luciferum (R. circinnatum), 4 lanatoides, 5 lanatum, 6 flinckii, 7 lanatum dwarf, 8 tsariense New July 26, 2007
3) Cox form of luciferum has only a very thin yellow indumentum 2) R. lanatum var. luciferum has a very thick red brown indumentum usefull in an oil lamp.
Cuts of leaves (thickness) of R. lanatum Cox (var. luciferum) brown thick indumentum, R. lanatum Sikkim, R. hobbiense and R. flinkii
None of these are R. circinnatum which has glands. April 2008

April 2009
Hobbiense hair: Foto Klaus Yde R. lanatum var. luciferum (Bartholomew) hair: Foto Klaus Yde
Indumentum (hairs) from R. Hobbiense (left) and R. lanatum Bartholomew (right) som passer til Davidians og Chamberlains beskrivelse af R. luciferum. Foto Klaus Yde

Original plant(s) of R. Hobbiense: Few plants known from Hobbies Garden, Westerstede, Germany

The description of the indument of R. luciferum in Flora of China:
Rhododendron luciferum may be a distinct species, differing in the shape of the leaves and their loose, very thick, rufous indumentum. Moreover, the taxon has a more easterly distribution.
An addition to Flora of China: However, Hans Eiberg (August 2010) noted that the indumentum of Rhododendron luciferum is not rufous. According to Eiberg, "this species does not have a very thick woolen (rufous) red-brown indumentum, but a compact(felted)green-brown indumentum...The indumentum can be rolled off the leaf in big parts (when it is wet) and formed into a wick (best method to identify the species). No glands are found on the leaf and ovary (not a Taliensa)."

*New 2010. 26. august Claus Staune har anskaffet herbarieark af R. luciferum fra Natural History Museum. og kan se at Hobbiense ligner R. luciferum. Jeg prøver at teste Hobbiense's indument. I våd tilstand er det muligt at rulle indumentet af og forme det til en væge. Udfra dette må beskrivelserne af arten være vildledende (efter 1940?). Desuden er det ikke muligt at rulle indumenten af på R. lanatum alm., den smalbladet form, R. circinnatum og R. lanatoides: H. Eiberg


Claus Staunes bemærkninger:
26. aug 2010
Ja jeg har bemærket at indumentet bliver mørkere under pres, og det var også en af grundene til at jeg ville afprøve det. Så det samme fænomen må vel gøre sig gældende på billederne fra NHM. Men det var også for at se om om der er en farveændring på de samme blade efter der er gået noget tid.
4359 ligner også min. Men da der jo ikke er samlet frø derfra, men kun fra 3620, 6549 og 6652, er det min vurdering at det nok er 3620 der passer bedst, ihvertfald på den form jeg har. Den jeg har ligner den der er vist på hjemmesiden med de lysegule blomster og ikke formen som Carl Adams har.

Jeg forstår godt dine indvindinger i forhold til Cox´ navngivning, da planterne derfra tydeligvis hverken er luciferum eller Hobbiense (el. circinnatum?) Planterne som Cox fandt i Sur La og afbilledet i "Seeds of Adventure" (og Journal ARS.1993-3) og her af Peter Cox kaldet circinnatum (og er blevet solgt som luciferum/circinnatum) bliver beskrevet som op til 7,6 m. Denne plante er tydeligvis hverken "Hobbiense" el. luciferum. Et væsentligt punkt som taler imod at "hobbiense" er circinnatum, er jo som du ved at ovariet, blomsterstilk og calyx på circinnatum er kirtlet, mens disse på "hobbiense" ( og luciferum ) er ukirtlet. Et andet punkt er at circinnatum skulle have to indumentlag : Ramiforme og rosulate hår, mens luciferum har ét lag af dendroide hår, hvilket "hobbiense" iflg. McQuires seneste bestemmelse iøvrigt også har.
Et springende punkt er om circinnatum i det hele taget er blevet kultiveret (altså før Cox introducerede luciferum/circinnatum). Du nævner i beskrivelsen af poluninii i samlemappen at K.Cox.mener at circinnatum KW. 11964 vokser i RBGE. men iflg. Davidian er den jo ikke blevet introduceret i kultivation. Og iflg. Håndbogen 1963 i en liste over "Rhododendrons not in General Cultivation" er circinnatum nævnt blandt dem (hvilket luciferum iøvrigt ikke er)
Nu har Cox jo indsamlet frø som circinnatum/luciferum(CHC.8518, 8535+? fra Bimbi La og Sur La, og CER. 9907, 9935+? fra Drolma La, Bimbi La og Chikchar Valley) men spørgsmålet er så hvad det egentligt er. Når man læser Cox beretning er der i teksten ingen beskrivelse af plantens ædlere dele,så det bliver man ikke meget klogere af. Når man til gengæld ser billedet af planten fra Sur La (fx.i ARS.1993-3), vil man lægge mærke til at bladet passer meget godt til beskrivelsen af circinnatum KW.11964 i Notes RBGE. Vol 19, (1936) 179, af Cowan: "..thickly coriaceous, elliptic lanceolate to narrowly oblong, 10-14 x 3-4 cm.....apex tapering or somewhat rounded, very shortly and abruptly acute.....apiculate tip, rounded or obliquely cordulate at the base, upper surface glabrous except in the groove of the midrib......under surface yellowish-brown....."Desuden ser man en meget markant bladstilk.( Cowan beskriver bladstilken som "stout") Davidian og Cowans beskrivelse af circinnatum stemmer iøvrigt meget godt overens.
Derudover angiver Robert Robinson jo at ingen af Cox´planter har dendroide hår, så det må vel indicere at ihvertfald CHC.-planterne kunne være circinnatum med ramiform behåring.Det kunne være interessant at få fastlagt om planterne fra CHC.-planten i Sur La (og CER.-planterne) også har den specielle ramiform krøllede behåring som Davidian har beskrevet. Så ud fra dette hælder jeg nok mest til at CHC-planten fra Sur La er circinnatim. Problemet er så bare at de frøplanter af circinnatum jeg har fået fra Cox, inclusive det billede du har sat på hjemmesiden af circinnatum, ikke ligner billedet af planten fra Sur La særlig meget ( tilsyneladende kun ét indumentlag og ret tyndt). Men det er måske fordi de enten er fra en andent indsamling: CER. i 1999, eller fordi de endnu ikke er vokset ud af deres ungdomsstadie.

Hvad angår farven tawny siger de kilder som jeg har tjekket: Gyldendals røde ordbog: "brunlig, solbrændt, gulbrun". I Oxford Advanced Learner´s Dictionary of Current English kaldes den "brownish yellow" og i Den Store Danske Encyclopædi er den beskrevet som "gulbrun, solbrændt; den farve som rød portvin får når den ligger flere år på fad". Wipikedia viser dette: http://en.wikipedia.org/wiki/Tawny_(color) , til rustfarve viser den: http://en.wikipedia.org/wiki/Rust_(color) og fawn bliver defineret som "light yellowish brown": http://en.wikipedia.org/wiki/Fawn_(colour) ( selvom skærmbilledet selvfølgelig ikke er helt naturtro.) Jeg ville nok kalde farven på "Hobbiense"s 1.-års blad en mellemting mellem fawn og tawny (evt. karryfarvet da der her er lidt mere gult i), 2.-års bladet tawny (evt. kanelfarvet) og 3.-års bladet en mellemting mellem tawny og rustfarvet.(McQuire´s bestemmelse af "Hobbiense" på hjemmesiden kalder den "dark brown (some rust-colored)")
Læg mærke til at Davidian i beskrivelsen af luciferums ikke beskriver bladindumentet som uldent (cottony), men det der er på " branchlets" og "petioles"( selvom nøglen dog indikerer det)
Nu er ordet "tykt indument" jo en relativ vurdering,og indument-tykkelsen kan jo også variere indenfor den samme population, eller det området den er fundet i. Det er i den sammenhæng værd at bemærke at Chamberlain i hans "Revision of Rhododendron II" i Notes RBGE. Vol.39 No. 2 (1982) side 370 beskriver planter fra syd-Tibet:"-with a thick, mid-brown indumentum, although one plant Ludlow and Sherriff 1608, from Yarap, approaches R. circinnatum in its more crisped, thinner leaf indumentum".( Dog beskriver Cowan i Notes RBGE. fra 1937 at indsamlingsnummeret fra Yarap er L&S 1610, mens indsamlingsnummer 1608 er fra Sanguti; begge ved Tsari Chu.Men dette kan jo sikkert bare tilskrives en skrivefejl fra Chamberlains side, og er ikke væsentligt i denne sammenhæng.) Hvis du ser på billederne af herbariematerialet af luciferum vil du også lægge mærke til at indumentet ikke er udpræget tykt, som fx. på Bartholomew formen af lanatum.
Det var Cowan der først beskrev L&S. planterne som lanatum var. luciferum i 1937, og i Sherriff´s Diary fra 1938 bliver den også nævnt ved dette navn af Sherriff. Den vedhæftede kopi fra sidst er fra Cowans kildebeskrivelse i 1937 hvor han gav luciferum varietetsstatus(med L&S. 1762 som holotype) og i kopien fra 1953 hvor han giver den artsstatus. Først senere kommer Davidian på banen og sammen med Cowan skriver han en artikel " a Rewiew of Rhododendron in Their Series" i The Rhododendron Yearbook 1949. På side 170 beskrives lanatum med "thick dense, brown or white to rust-coloured wolly indumentum -".Og luciferum som stadig her kun får varietets-status, bliver blot differentieret ved dens større, mere tilspidsede blade. Davidians "bestemmelse" af LS&T 3620 som lanatum var. luciferum er først fra 1956 som det ihvertfald fremgår udfra herbariematerialet.
Da jeg sidst nævnte McQuire´s beskrivelse af er det ud fra hans "Determination" fra hjemmesiden og ikke hans bog, hvor han tydeligvis er gået galt i byen.
Det har været foreslået at hvis "Hobbiense" ikke var luciferum at det så kunne være fra de uidentificerede LS&T. 3589 el. 3619, men fieldnotes og herbarie materiale tyder på at det ikke er det. Hobbie nævner i sin artikel i The Rhododendron and Camellia Year Book 1959 at han har fået frø fra L&S.-1938-ekspeditionen. Men L&S.-ekspeditionen var jo i 1936, mens den i 1938 var LS&T. Jeg vil dog tro at T´et er en forglemmelse fra Hobbie´s side, og at det rent faktisk er fra 1938-ekspeditionen han har fået frø.
Hobbie nævner sammesteds at han også fik frø fra Hu´s ekspedition i 1938 til nord-vest Yunnan. Men det er vel er ikke sandsynligt at luciferum (el. "Hobbiense") vokser her, og den er da heller ikke nævnt i listen over indsamlingsnumre herfra( Heller ikke i den mest fyldestgørende liste fra "Yearbook of The Rhododendron Association" 1939, selvom der dog nævnes uspecificerede arter fra Taliensia s.).
Så hvis Hobbie har fået frø fra LS&T.-ekspeditionen i 1938 (og "Hobbiense" ikke er fra 3619 el. 3589) er det så ikke sandsynligt at "hobbiense" er fra 3620,6549 el. 6652, når nu den originale beskrivelse og herbarie-materialet ser ud til at passe?
Jeg vedhæfter først her to billeder af herbariematerialet fra 3620 for at anskueliggøre farve-forskellen ved to forskellige belysninger og opløsningsgrader. De andre billeder kommer i efterfølgende e.mails, og håber så at der er plads i din mail-box.
Jeg ser frem til at høre din vurdering.
Venlig hilsen
Claus

26 aug. 2010 Hej Claus
Dejligt at der er nogle der går op i at bestemme Hobbiense som jeg gav navnet-- ja i protest til at Cox solgte plantemateriale mærket R. luciferum med et fladt og gult indument--
Efter Davidian og Chanberlain skulle luciferum have rødbrunt indument (tawny) eller lysebrunt (fawn) http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.colourlovers.com/wallPaper/1024x768/c/1587374/COLOURlovers.com-Tawny.png&imgrefurl=http://www.colourlovers.com/color/CD5701/Tawny&h=768&w=1024&sz=12&tbnid=t0guiugpOVJJuM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dtawny%2Bcolor&zoom=1&hl=en&usg=__-PC0pSAImRP5iuIutj9xTwAa9JY=&sa=X&ei=d3x1TMrDDtKVONTyqJYG&ved=0CCcQ9QEwBg
Jeg syntes ikke tawny farven ligner det der er på Hobbiense, men passer ideelt på R. lanatum Bartalomew, som har det tykke uldne (Wolly) tawny (rødbrunt) indument der kan rulles af til væger.
Kan et tyndt lag være wolly? (åbent indument) som Hobbiense har?
Jeg syntes ikke Ludloff og Sheriff skriver noget om indumentets farve i din vedhæftede kopi - Kun i Cowan og de efterfølgende bøger som kan være afskrift af noget forkert. Davidian skrev vel beskrivelsen før Cowan (? i RHS rhododendron and Camellia Year Book #?)) eller tager jeg fejl???
Kunne være godt at få billeder af orginalmaterialet hvis det er muligt.
R. circinnatum har kirtelhår på ovariet og er derfor en Taliensa eller blot en hybrid, da kirtelhår egenskaben er dominant. Hobbiense har ikke kirtelhår på ovariet! så den er ikke en R. circinnatum-
At "Hobbiense" skulle være fra den uidentificerede LS&T.3589 er ikke sandsynligt da field notes beskriver den som en lille plante på en til to fod. Ja du har sikkert ret -LS&T er den som Cox har fotograferet og er en med gult indument og en lille plante-den ligner ikke Hobbiense
3619 svarer ikke til Hobbiense da den ikke har hvidt eller kanelfarvet
Har forresten lagt et nyt billede af bladene (nyvækst) ind på nettet af Hobbiense. her ligner indumentet lidt vellerum, men det gør det ikke i virkeligheden.
McQuires billeder fra 2009 kan absolut ikke bruges til noget angående denne sag!
Du har oversat tawny forkert derfor er du blevet vildledt --tawny er ikke gulbrunt
hvad mener du nu?
Hans


25 aug.2010 Hej Hans
Jeg har med stor interesse læst det du og andre har skrevet om "Hobbiense" på hjemmesiden. For noget tid siden fik jeg nogle kopier af artikler fra Notes RBGE. Bl.a. fik jeg artikler af Cowan hvor han beskriver luciferum.
Jeg blev noget forundret da jeg læste denne passage i beskrivelsen fra 1953:"- under surface covered with a thick continuos tawny or fawn tomentum-" Dvs. at indumentfarven på luciferum altså skulle være gulbrun el. lyst gulbrun !!! (Den væsentligste anden forskel i Cowans beskrivelse er at blomsten også kan være hvid; men jeg vedhæfter beskrivelsen og lader den tale for sig selv.)
Jeg læste også fornyligt i Fletcher´s "A Quest of Flowers", hvor han gengiver Ludlow´og Sherriff´s ekspeditioner ud fra deres dagbøger og noter, at de i Lung ved Chayul Chu fandt "...a form of the pale yellow lanatum which has been given the name luciferum (1389 ) because the thick tawny wool on the lower surface of the leaves is made by the Lobas into a wick which is widely used in oil lamps and goes by the name of Bane..." Senere læste jeg så i LS&T´s field notes fra 1938 at følgende indsamlings numre af lanatum var. luciferum blev fundet: 3620, 3793, 3976, 4359, 6549 og 6652. Heraf blev der som bekendt indsamlet frø af 3620, 6549 og 6652. Indumentfarven bliver her beskrevet som lys brun, brun el. kanel-farvet. Så ingen af stederne bliver indumentet altså beskrevet som rødbrunt.
Man kan jo kun gætte på hvorfor Davidian tilsidesatte Cowans beskrivelse. Det mest sandsynlige er vel nok at han ved beskrivelsen af indumentet anlagde en subjektiv vurdering.Men for at få en íde om hvad Davidian kalder rustfarvet kan man se hans beskrivelse af polunini´s indument som han kalder lyst rust-brunt til rust-brunt og så sammenligne den med "hobbiense´s" farve som er meget tæt på. Så tæt på at jeg vil tro at Davidian ville kalde "hobbiense´s" indumentfarve rust-brun.(Iøvrigt skal han jo også adspurgt, have kaldt "hobbiense" for polunini, dog uden at få at vide at blomsterfarven var lysegul). (Noget andet der iøvrigt falder i øjnene er at Davidian skriver at luciferum bl.a. adskiller sig fra lanatum ved farven på indumentet: lanatum: kaffefarvet til rustrød; og luciferum: mørkebrun til rustrød !?)
At "Hobbiense" skulle være fra den uidentificerede LS&T.3589 er ikke sandsynligt da field notes beskriver den som en lille plante på en til to fod.
Spørgsmålet er så om den kunne være den uidentificerede 3619 ss.Taliensia. Den bliver i field notes beskrevet som:
"Shrub 5-7 ft. No flower. Seed collected.Upper surface of leaves shiny green, speckled with white indumentum. Lower surface cinnamon brown, including midrib and petiole. Ends of branches above the peeling bark, are also covered with a white to brownish indumentum."
Efter at have læst dette fik jeg blod på tanden, og fik kontakt med Natural History Museum, hvor jeg fik billeder af herbarie matriale fra de forskellige luciferum indsamlingsnumre + 3619. Billedet af 3619 viser tydeligt at det ikke er vores "Hobbiense" (men måske kunne være circinnatum ?!) mens billederne af 3620, 6549 og 6652 indicerer stor lighed (specielt 3620 efter min mening). Jeg kan sende billederne til dig hvis du er interesseret, men da det er ret store filer er det nok bedst at sende dem i en serie af e-mails.
Hvis man iøvrigt sammenligner McQuires bestemmelse af "Hobbiense" fra hjemmesiden i maj 2009, synes jeg egentligt også at den passer meget godt med Cowans beskrivelse, af luciferum.
Hvad angår tykkelsen på indumentet kunne man jo ellers godt forestille sig at det skulle være ekstra tykt for at lave væger. Men måske er det mere hårenes sammensætning der er afgørende.
Noget der også er værd at lægge mærke til fra herbarie materialet ( udpræget på 3620) er de specielle aflange bagudbøjede bladknopskæl som man jo også kan se på vores "Hobbiense".
Og lige for at sammenfatte lokalitet fra 1938-ekspeditionen som det fremgår fra Fieldnotes og herbariematriale:
(3619: Lang La, (øst-siden) Kongbo)
3620: Lang La (øst-siden), Kongbo FRØ INDSAMLET
3793: Singo Samba, Lo La Chu, nær Molo, Kongbo
3976: Shubumbu La, Langong, Takpo
4359: Molo, Kongbo
6549: Lo La, tæt på Molo, Kongbo FRØ INDSAMLET
6652: Kyimpu, Charme FRØ INDSAMLET

"Geografisk spændvidde fra syd-vest mod nord-øst, med lanatum i Sikkim, Bhutan, luciferum i Tsari, Charme, Takpo og Kongbo, og lanatoides i nord-øst Kongbo, Pemako og Pome."

Efter hvad jeg indtil nu har fundet frem til er min umiddelbare konklusion at det vi kender som "Hobbies bureavii" el. "Hobbiense" efter al sandsynlighed faktisk er luciferum fra en el. flere af indsamlingsnumrene : LS&T. 3620, 6549 og el. 6652.
Med venlig hilsen:
Claus J. Staune

* Dec. 2007. Mike Robinson, John McQuire, Pam Hatward, Hans Eiberg, Carl Adam Lehmann found a very thin inner layer of special hair on this species on two different clones one from Hans Eiberg and one from Carl Adam Lehmann respectively
R. hobbiense could be an eglandular variation of R. circinnatum? and perhaps a Taliensa.
Carl Adam Lehmann: Prof. Hu send some seeds to Hobbie in 1937 from his expedition to Yunnan-Muli-Sichuan.

* Dec 2006:
Plants raised from seeds possibly collected by Ludlow and Sherriff expedition in 1938 to Tibet (The Rhododendron and Camellia
yearbook 1959, page 42-48). Probably seed number 3589 or 3619. Also lanatum was found in the area # 3620, 6549, 6652 and
tsariense var tsariense #6657.


Common (grafed) plant in many collectors garden in Denmark- named: Hobbies bureavii or R. poluninii aff.


K. Cox plants sold as R. luciferum fits with "R. hobbiense" (after K.Cox's), but not with R.luciferum described by Davidian II, Chamberlain 1981 or in the Rhododendronhandbook 1998.
A comparison in may 2007 (above) by H.E. shows that they are very different. K. Cox plant could be R. circinnatum ?


Generally, the phenotypical variation in a species is not narrow - and species are separated from each other by
larger phenotypical differences, such as structural differences in indument types (hair, color and forms).
An importent factor is also the distribution in the wild.
We have to wait until on a population studies in the wild, before we define the degree of this species phenotypical variation.


About R. lanatum var luciferum:

Thick redbrown indumentum on the lower leaf surface (somewhat like R. bureavii) Sold as R. lanatum with an
oblong oval leaf form (by Cox). Leaves 8-14 cm long, 2.5-3.5 cm broad.
R. lanatum var luciferum and R. hobbiense leaves New 10 May 2006


Flora of China, circinnatum Flora of China, lanatum var. luciferum
Some comments from Stephen Fox 30/9 2007

R. circinatum was found on the Bimbi La by Kingdon Ward in July, 1935. (KW 11964). This plant was originally 
classified by Davidian as a member of the Taliense Series (with a supposed resemblance to R. adenogynum). 
Chamberlain subsequently moved it (along with R. lanatoides) to the Lanata Sub-Section. Flower colour white or pale yellow.

R.luciferum was found by Ludlow and Sherriff in May 1936 in and around the Lung Chayul Chu (LS1557), and by Ludlow, 
Sherriff and Taylor in 1938 (LST 3620, 6549, 6652), at and around Molo. The flower colour was "lemon".

Both Ken Cox and I collected seed from Lanata plants on the Bimbi La (one species only). Those plants have ramiform 
indumentum of in a yellowish colour and a coiled structure. They conform to the description of R. circinatum, as do 
plants raised from their seed. (However, Ken sold these plants as "luciferum" until this year. He now calls them 
"circinatum/luciferum").

If you have a plant from the LST 1938 collections (above), it surely must be R.luciferum, as the name was so defined 
from these plants. Certainly the indumentum should be reddish-brown, not the yellow-brown associated with T. circinatum 
(and R. lanatoides).

However, it seems to me that your "hobbiense" is most likely circinatum, as the leaves are basically similar and the 
presence or absence of glands on the ovary may not be critical. I remember Elizabeth Hobbie telling me that her father 
was a great seed-collector. When I asked where he had been plant-hunting, she replied "mostly England"!  So can you 
rely on the real provenance of your plants?

Mr Birck's plants seem different from the others and might well be R. luciferum.

Your survey of the Lanata omits Davidian's "tsariense magnum" and "tsariense trimoense", (with its 3-metre high variant 
at Muncaster) not to mention a plant sold by Glendoick in the 70's as "lanatum aff". It's a low spreading dwarf with 
very thick indumentum.


31/9 2007 Comments to S. Fox H.Eiberg My R. Hobbiense has yellow-brown indumentum and not reddish-brown indumentum and my plant is the same clone as Birck's plant G. Dixon 10/10-2007 comment regarding Stephen Fox's remark about 'Hobbie's seed-collections' . He never collected seed out of English gardens and assumed the resulting seedlings to be good species. His definition of a 'good species' was anything that grew from seed that he'd received under a collectors' number from the RBG Edinburgh and he took this very seriously. Even the obvious natural hybrids such as 'erythrocalyx' he treated as species, purely because of their natural provenance. This attitude was of course a little uncritical but he certainly never collected just any old seed and sold the seedlings as species.
May 10 2006 from Gerald Dixon For about 25 years I was a close friend of Hans Robenek (sadly he passed away last year) and during his time as Hobbie's nursery-manager, also got to know Dietrich Hobbie a little. The plant we're talking about was always known as 'bureavii aff.': the best plant was growing beside the main pathway, was (in the late 80s) only about 60cm high and according to Hans Robenek, had never been known to flower. There were further seedlings, more open growing, that had flowered and this seems to be the plant that Carl Adam Lehmann and others grow? In the mid-eighties Peter Cox and his family were visiting Jan Wieting, also a good friend of Hans Robenek, and Jan took his guests to see Hans Robenek's garden/nursery in Linswege. According to Hans, Peter Cox saw the 'bureavii' and immediately said that this was in fact Rh.poluninii. Since then, this name has seemed to travel to Scandinavia, possibly due to the annual visits of the 'Danes' to Linswege. If you look at Cox's species book, on page 96 picture number 3 shows foliage extremely similar to 'hobbiense' (apart from the less shiny upper leaf surface) and certainly not what we normally grow as lanatoides. The picture of poluninii on page 98 shows much more rounded foliage that hobbiense, nothing like the typical tapered form. From the text on the following pages it seems that the main difference between luciferum and lanatoides should be the flower colour, yellow in luciferum and white in lanatoides. The open-growing form of hobbiense has white flowers as far as I know so this rules luciferum out. I've attached a photo of a small, unfortunately rather sickly plant of the compact hobbiense: the mature leaves have a definite olive shade which certainly separates this plant from what was usually considered to be bureavii in Germany. I have a plant of bureavii which originated from Hobbie with the typical thick stems and a near orange indumentum so I can't imagine Dietrich Hobbie assuming that these were the same species but he had to call it something? I think it's a great shame that Dietrich Hobbie's name has not been used for this plant so I hope you and other experts persevere with the argument.
Dear Carl and Hans, Dec 2007 John McQuire and I looked at the leaves you kindly sent of 'luciferum' 1* and hobbiense yesterday using his powerful microscope, and his long experience! 'Luciferum', as expected, keys out to circinnatum - bistrate with scattered small rosulate hairs underneath the thick layer of ramiform hairs which have the distinctive curly ended branches. We believe that all the Glendoick plants sold as luciferum are circinnatum, and their latest catalgoue suggests that they think so too. Hobbiense is very interesting. The indumentum is, in fact, bistrate, with widely scattered small rosulate hairs under the ramiform layer, which is even thicker than luciferum on the leaves we examined. You need high magnification to see the rosulate hairs. Now, the ramiform hairs look exactly the same as those on circinnatum, and these distinctive curly hairs do not occur, to our knowledge, on any other species. However your description states that there are no glands on the ovary of Hobbiense, and dosn't mention glands on the pedicel or calyx, all of which are mentioned by Davidian. The question that arises, therefore, is what do the flowers of 'luciferum' (= circinnatum) look like? Are there glands present at all, and is Davidian's description wrong (unlikely, we think). Has it flowered in Denmark? We have never seen a flower. We should also very much like to see the flowers of Hobbiense as well, and hope you would send a truss of each if and when. Tentatively we have to say that Hobbiense is an eglandular expression of circinnatum, but we have to make sure. Thanks for opening up this fascinating puzzle. There should be a publication in this eventually! All the best for Christmas and the New Year, Mike Robinson 1* 'luciferum' was the R. lanatum, Bartholomew 185B-76.0891D Benmore
DETERMINATION by J.F.J. McQuire May 2009 of two small packets containing 4 corollas of R. hobbiense (sic) ( leaves sent in 2008 –none in 2009). From Hans Eiberg. Leaves: Oblong-elliptic 8-12 cms long 2.5 to 4.5 cms wide.: Apex –some abruptly acute and some abruptly acuninate : base rounded. Upper Surface: Shining dark green , floccose in grooved midrib- mainly towards the base- detersile on old leaves. Lower Surface: Covered with a thick dark brown (some rust-coloured) continuous UNISTRATE indumentum of thick short-stemmed dendroid hairs (superficially appearing ramiform) with long and very long filamentous branches. Petiole: Densely tomentose with hairs as lower lamina. Inflorescence: Corolla: Unknown number in truss (See heading) funnel-campanulate : narrow base 3.5 to 4 cms. long: 5-lobed minutely emarginate. Very pale yellow without spots. Stamens: Unknown number (diffused and part decayed in packets) Unequal, very pubescent third of way from base. ie . the height of the ovary. Style: 2.5 cms glabrous.: eglandular Pedicel: 1 –1.8 cms long: DENSELY FLOCCOSE with some hairs having red resinous parts which can be mistaken for glands : EGLANDULAR. Calyx:: Small, nearly a mere rim: green: floccose/ pubescent Ovary: DENSELY TOMENTOSE similar to the pedicel hairs : conoid : EGLANDULAR