Danish Logo


Rhododendron x imberbe R. impeditum Til I R. idoneum

Rhododendron x imberbe

 R. x imberbe, photo: Harold Fearing
R. x imberbe. Foto: Harold Fearing
 R. x imberbe, photo: Stefan Salamonsson
R. x imberbe. Foto: Stefan Salamonsson
 R. x imberbe bark, photo: Harold Fearing

R. x imberbe bark. Foto: Harold Fearing
 R. x imberbe trunk, photo: Harold Fearing

R. x imberbe stamme. Foto: Harold Fearing

R. x imberbe. Højst sandsynlig en naturhybrid mellem R. arboreum og R. barbatum. H. Eiberg

Ikke i RSBG og ARS
R. idoneum Til I R. impeditum