Danish Logo


Rhododendron nivale. R. nivale ssp. boreale Til H R. nivale ssp. nivale

Rhododendron nivale ssp. nivale.

 R. nivale aff., photo: Bent Ernebjerg
R. nivale ssp. nivale. Foto: Bent Ernebjerg

R. nivale ssp. nivale (Lapponica) Lavtvoksende busk med små butte blade. Støvdragerne sidder i kronrøret. Vildtvoksende imellem Salween og Mekong.
Hans Eiberg


Flora of China
RBGE Herbarium; R. nivale
R. nivale ssp. nivale Til H R. nivale ssp. boreale