Danish Logo


Rhododendron nivale 'Beima Shan' R. niveum Til N R. nivale ssp. boreale

Rhododendron nivale 'Beima Shan'

 R. nivale at Beima Shan, photo: H. Eiberg
R. nivale at Beima Shan. Foto: H. Eiberg

 R. nivale at Beima Shan, photo: H. Eiberg
R. nivale at Beima Shan, R. nivale ssp. australe med spidse blade. Foto: H. Eiberg

 R. nivale at Beima Shan, photo: Ingolf Bogø
R. nivale at Beima Shan. Foto: Ingolf Bogø


R. nivale ssp. close to Sichuan. Foto: H. Eiberg
R. nivale ssp. close to Sichuan, Yadin. Foto: H. Eiberg


R. nivale ssp. 'Beima Shan' (Lapponica) Er en lavtvoksende bred busk på op til 30 cm høj. Spidse blade med udbredte skæl på obersiden som kan være ret tætsiddende som en hvidligt belægning. Skællene på undersiden er mørkebrune med få mørkere iblandet. Blade, matte og spidse. Calyx liden eller manglende. PS: ssp. australe har en calyx der er randhåret H. Eiberg

Flora of China
RBGE herbarium. R. nivale
R. nivale ssp. boreale Til N R. niveum