Danish Logo


Rhododendron dichroanthum ssp. septentrionale R. dictyotum Til D R. dichroanthum ssp. scyphocalyx

Rhododendron dichroanthum ssp. septentrionale

 R. dichroanthum ssp. septentrionale. Photo: Ole Jonny Larsen
R. dichroanthum ssp. septentrionale. Foto: Ole Jonny Larsen

 R. dichroanthum ssp. septentrionale. Between Salween and Mekong. Photo: Ole Jonny Larsen
R. dichroanthum ssp. septentrionale. Mellem Salween og Mekong. Foto: Ole Jonny Larsen

 R. dichroanthum ssp. septentrionale. Between Salween and Mekong. Photo: Ole Jonny Larsen
R. dichroanthum ssp. septentrionale. Between Salween and Mekong 2010. Det grå indument skyldes den høje fugtighed. Foto: Ole Jonny Larsen

 R. dichroanthum ssp. septentrionale. Photo:  Kurt Hansen
R. dichroanthum ssp. septentrionale ?, blomsterknop. Foto: Kurt Hansen

 R. dichroanthum ssp. scyphocalyx at P. Stangerup. Photo: P. Stangerup
R. dichroanthum ssp. scyphocalyx at P. Stangerup. Foto: P. Stangerup

 R. dichroanthum ssp. septentrionale, trunk. Photo: Hans Eiberg
R. dichroanthum ssp. septentrionale, stamme. Foto: Hans Eiberg

 R. dichroanthum ssp. septentrionale F6781. Photo: Mikkel Jørgensen

 R. dichroanthum ssp. septentrionale F6781. Photo: Mikkel Jørgensen

 R. dichroanthum ssp. septentrionale F6781. Photo: Mikkel Jørgensen
R. dichroanthum ssp. septentrionale F6781. Foto: Mikkel Jørgensen


R. dichroanthum ssp. septentrionale (Neriiflora) Denne subspecies adskilder fra de øvrige ved at have smallere og mindre blade (ofte omv. ægformede), samt et lysere (hvidligt-beige) indument (Sjælden i kultur) Blomsten rør-klokkeformet, gul og ofte med et rødligt strejl. Løs blomsterstand med 3-8 blomster. Blomsterstilk ikke med lange kirtelhår. Vokser i NV-Yunnan og NØ Burma ved 3700-4300 m. H. Eiberg

R. dichroanthum ssp. apodectum
R. dichroanthum ssp. dichroanthum
R. dichroanthum ssp. scyphocalyx


ARS Flora of China, dichroanthum Flora of China, scyphocalyx D. Genbank
RBGE herbarium. R. dichroanthum

R. scyphocalyx Til D R. dictyotum