Danish Logo


Rhododendron taronense R. tashiroi Til T R. tapetiforme

Rhododendron taronense /R. dendricola

 R. taronense. Photo: Mike McCullough
R. taronense Evans form. Foto: Mike McCullough

 R. taronense. Photo: Dennis McKiver
R. taronense. Foto: Dennis McKiver

 R. taronense. Photo: Mike McCullough
R. taronense. Foto: Mike McCullough

 R. taronense. Photo: Mike McCullough
Rhododendron Collection - Early April, 2007 002 R. taronense Evans Form. Foto: Mike McCullough.

 R. taronense, photo: Finn Bertelsen
R. taronense. Dulong Valley, NW Yunnan, 2016. Foto: Finn Bertelsen.

 R. taronense, photo: Finn Bertelsen
R. taronense leaf upper side w. reticulate vein pattern, Dulong Valley, NW Yunnan, 2016. Foto: Finn Bertelsen.

 R. taronense, photo: Finn Bertelsen
R. taronense, capsule, note the diminutive calyx, Dulong Valley, NW Yunnan, 2016. Foto: Finn Bertelsen.

 R. taronense, photo: Finn Bertelsen
R. taronense, scales leaf lower side, Dulong Valley, NW Yunnan, 1500m, 2016. Foto: Finn Bertelsen.

 R. taronense, Foto: Mike McCullough
R. taronense Evans Form, stamme fra San Fransisco Bot. Garden. Foto: Mike McCullough.


R. taronense Evans Form at M. McCullough. This is a creation of John and Fleurette Evans, who lived in Oakland. They are also responsible for R. nuttallii JPE, which is also called R. nuttallii John Paul Evans.
Mike McCullough

R. taronense (Maddenii) Ikke hårdfør i Danmark(-7 C). Væksten er tæt og lav med flotte blanke mørke grønne blade. Blomsten er cream fersken farvet med duft som Gardenia. Vildtvoksende i Taron Valley Yunnan, og N. Burma, 1200-1600m. Tæt beslægtet med R. dendricola (Cullen)
Hans Eiberg

Flora of China     D. Genbank
RBGE herbarium. R. taronense (no data)

R.tapetiforme Til T R.tashiroi